Novinky

Čtyři potoky na východě Čech se vrací do přírodních koryt

Hradec Králové, 2. října 2019 – Také ve východních Čechách vrací Lesy České republiky kdysi uměle napřímená koryta toků do přírodních meandrů a s nimi i vodu do krajiny. Loni dokončily obnovu koryta potoka Zelenka na Rychnovsku. Letos zahájily v Orlických horách dva další projekty. Jeden v Železných horách. Stavby za devět a půl milionu korun podnik realizuje…

02.10.2019 Celá zpráva

DEN ZA OBNOVU LESA: Lesní závod Konopiště kontroluje sazenice

Aktuality

Na polesí Višňová, kde má lesní závod Konopiště vlastní školky pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu, proběhla kontrola zdřevnatění letošních výhonů sazenic. Z vlastních školek máme připravené dostatečné množství sazenic buku lesního, dubu letního a jedle bělokoré, které budou vysazovány dne 19. 10. 2019, kdy bude na polesí Komorní Hrádek probíhat akce pro veřejnost „Den za…

01.10.2019 Celý článek

Lesy ČR v září vyhlásí lesnický tendr 2020+

Hradec Králové, 20. září 2019 – Tendr na provádění lesnických činností od roku 2020 vyhlásí 23. září Lesy České republiky. Připraveno je 54 zakázek tří kategorií – 23 kalamitních, 9 postkalamitních a 22 nekalamitních. Nabídky mohou zájemci podávat do 25. října. Pětileté smlouvy podnik připraví k prosincovému podpisu.   Předpokládaný objem dřeva, o který se letos…

20.09.2019 Celá zpráva

Poslanci ze Zemědělského výboru po roce znovu posoudili stav lesů

Hradec Králové, 19. září 2019 – Stav lesních porostů a vývoj kůrovcové kalamity v terénu opět po roce posoudili poslanci ze Zemědělského výboru Parlamentu České republiky. Od 18. do 19. září absolvovali v doprovodu zástupců Lesů ČR i Ministerstva zemědělství rekognoskační let i terénní exkurzi. Při včerejším rekognoskačním letu mohli poslanci zhodnotit míru chřadnutí lesů v Jihomoravském,…

19.09.2019 Celá zpráva

DEN ZA OBNOVU LESA: Lesy ČR přidávají vzhledem k velkému zájmu veřejnosti další dvě lokality

Hradec Králové, 19. září 2019 – Zájem o celostátní Den za obnovu lesa je tak velký, že Lesy ČR uspořádají akci na čtrnácti místech místo plánovaných dvanácti. Dvě nové lokality jsou nedaleko Českých Budějovic a Pardubic. „Zájem, který jsme vyvolali, je obrovský a opravdu nás těší,“ říká Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR. K účasti se…

19.09.2019 Celá zpráva

Lesy ČR zpevnily břeh Rokytenky poškozený velkou vodou

Vsetín, 13. září 2019 – Letošní povodňové škody na Rokytence v Rokytnici na Vsetínsku tento týden odstranily Lesy České republiky. Náklady podniku přesáhnou milion korun. Další projekt se plánuje na Rokytence příští rok. Přívalová srážka vyvolala koncem května v povodí říčky Rokytenka, jihozápadně od Vsetína, bleskovou povodeň. Voda se rozlila z koryta a poškodila břehy. Vytvořily se…

13.09.2019 Celá zpráva

Představení podmínek lesnického tendru 2020+

Aktuality

  20. září 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti Silvie na ředitelství státního podniku Lesy České republiky (Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové) Akreditujte se do 17. září 2019 na e-mailu: petra.justova@lesycr.cz.  

10.09.2019 Celý článek

Lesy ČR napouští opravený rybník na Nymbursku

Hradec Králové, 9. září 2019 – Rybník Dolní Židovka na Nymbursku ve Středočeském kraji opravily Lesy ČR. Do stavby investovaly bezmála 1,9 milionů korun. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu #VRACÍME VODU LESU. Po odtěžení sedimentu a úpravě dna zdrže i břehů rybníka nahradil původní výpustné zařízení prefabrikovaný kbel s dvojitou stěnou. Z hráze ke kbelu…

09.09.2019 Celá zpráva

Historická akce v historickou chvíli – DEN ZA OBNOVU LESA

Hradec Králové, 4. září 2019 – V jeden den, 19. října, pomůže veřejnost ve všech krajích na dvanácti místech v zemi obnovit lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Jedná se o největší akci svého druhu v historii státního podniku. Přijďte taky. „Už tím, že zasadíte třeba jedinou sazeničku, vyjádříte svou podporu a zájem o obnovu lesů v České republice,“ vzkazuje…

04.09.2019 Celá zpráva

Vojáček: „České lesnictví potřebuje kvalifikované dělníky. Učňovská stipendia jsme proto od nového školního roku zdvojnásobili“

  Hradec Králové, 2. září 2019 – Lesy ČR od září zdvojnásobily stipendia určená pro žáky učňovských lesnických škol v oboru lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a harvestorů či lesní dělník. Příspěvky na pomůcky, ubytování i stravu a další náklady spojené se vzděláváním podnik vyplácí od loňského února učňům, kteří splňují stanovené podmínky. V uplynulém…

02.09.2019 Celá zpráva