Poskytujeme stipendia

STIPENDIJNÍ PROGRAM pro učně lesnických oborů

Stipendijní program podniku je součástí koncepce podpory lesnického školství a jednou z důležitých forem intenzivně rozvíjející se spolupráce s lesnickými školami. Program je určen žákům lesnických učebních oborů  – mechanizované práce v těžební a pěstební činnosti.

OBECNÝ CÍL: Zatraktivnit lesnický obor a podílet se na zajištění dostatku kvalifikovaných lesních dělníků pro mechanizované práce v těžební a pěstební činnosti pro Lesy ČR a celý lesnický sektor, kde nedostatek dělnických profesí podnik vnímá jako ohrožení pro kvalitní plnění lesnických zakázek.

KONKRÉTNÍ CÍL: Vytvořit účinný motivační nástroj pro studium na lesnických učňovských školách, stabilizovat a motivovat současné žáky v lesnických učebních oborech a podpořit jejich budoucí uplatnění v lesnickém sektoru.

Co nabízíme učňům?
 • Po nástupu do 1. ročníku příslušného oboru poskytneme příspěvek na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků ve výši 1 500,- Kč, a to prostřednictvím školy, kdy škola OOPP nakoupí a žákům předá.
 • Žákům 2. a 3. ročníků na základě prospěchu z odborných předmětů poskytneme měsíční prospěchové stipendium:
  • příspěvek na ubytování či stravu ve výši 1 000.- Kč, zasílaný měsíčně na účet školy,
  • příspěvek 500,- Kč na další výdaje spojené se studiem (dopravné, učební pomůcky, apod..) – zasíláno na účet žáka či zákonného zástupce.
 • Odborné praxe a placené brigády o letních prázdninách na organizačních jednotkách LČR.
Co požadujeme od učňů?
 • Prospěch z odborných předmětů do průměru 2,5.
 • Nesníženou známku z chování.
 • Alespoň 2 týdny letních prázdnin pracovat formou brigády v lesnickém oboru.
 • Po ukončení školy následně odpracovat alespoň 2 roky v lesnickém oboru.
Kontakt:
 Ke stažení: 

Pro každého kdo má rád les, práci pod širým nebem za každého počasí s vůní dřeva (a benzínu :))