Praxe a další podpora

V LESÍCH mají studenti a absolventi své místo

Každoročně absolvuje u LČR školní praxi téměř 200 žáků a studentů především lesnických škol.

Co nabízíme studentům?

 • Umožníme Vám absolvovat během studia stáž či praxi v rámci podniku
 • V letních měsících nabízíme placené brigády
 • Poskytneme Vám podporu při tvorbě bakalářských a diplomových prací a podpoříme ty z Vás, kteří projeví mimořádný talent

Co požadujeme od studentů?

 • Nadšení a ochotu rozvíjet se a pracovat na sobě
 • Skutečný zájem o daný obor
 • Komunikační dovednosti a schopnost aplikovat své znalosti v praxi 

V případě Vašeho zájmu o praxi kontaktujte konkrétní organizační jednotku, kde chcete praxi absolvovat. Jejich seznam s kontakty naleznete na internetových stránkách podniku.

Co nabízíme absolventům?

 • Zapojení do fungujících pracovních týmů
 • Zajímavou a samostatnou práci především na adjunktských pozicích
 • Seznámení se s širokou problematikou lesnické oblasti
 • Nastartování osobní kariéry – možnost profesního růstu a osobního rozvoje
 • Nadstandardní zaměstnanecké benefity
 • Zázemí silného, stabilního a úspěšného podniku

Co požadujeme od absolventů?

 • Ukončené vzdělání příslušného směru
 • Vysoký morální kredit
 • Iniciativní přístup a vysokou míru odpovědnosti
 • Schopnost týmové práce a komunikace
 • Vysoké pracovní nasazení a vytrvalost
 • Zájem učit se a pracovat na svém osobním i profesním rozvoji

Podpora odborného lesnického školství

LESY dlouhodobě spolupracují se středními a vysokými školami lesnického zaměření. Kvalitní odborné lesnické školství je pro LČR klíčovým předpokladem pro budování fundovaného a kompetentního personálu. 

Vedoucí zaměstnanci a specialisti z řad zaměstnanců LČR vyučují a přednáší odborné předměty na všech stupních škol a zúčastňují se jako přísedící maturitních, závěrečných a státních zkoušek. V loňském roce bylo takto zapojeno cca 15 zaměstnanců podniku. Školám dále nabízíme možnost spolupráce především v následujících oblastech:

 • Uzavření rámcové smlouvy o dlouhodobé spolupráci
 • Konzultace, poradenskou a lektorskou činnost, účast v hodnotících komisích
 • Účast ve vědeckých radách, účast na tvorbě studijních programů
 • Rozšíření odborných praxí, exkurzí, stáží pro žáky a studenty škol
 • Umožnění praxí a stáží pro učitele odborných předmětů
 • Spoluúčast při vydávání odborné literatury s možností využití pro zaměstnance LČR
 • Vyhlášení soutěžních řešitelských témat pro střední a vysoké školy v lesnické oblasti, vyhlášení školních olympiád
 • Vyhlášení témat závěrečných, bakalářských a diplomových prací
 • Možnost využívat vzdělávací a ubytovací kapacity škol při organizování akcí podniku, výpomoc žáků a studentů při zřizování naučných stezek, organizaci Dnů s LČR, činnosti informačních center, lesní pedagogiky apod.
 • Účast studentů při pořádání reprezentativních akcí LČR (trubači, apod.)

Všechny tyto aktivity předpokládají zájem a aktivní spolupráci obou zúčastněných stran.

Školy dále podporujeme formou DARŮ. Další podrobnosti o této agendě na: https://lesycr.cz/obecne-zasady-platne-pro-dary-i-reklamni-spolupraci/

Kontakt: