Kraje a LČR

Lesy České republiky, s. p. (LČR) jsou v rámci České republiky organizovány do 12 krajských ředitelství (KŘ) podřízených ředitelství LČR, s. p. se sídlem v Hradci Králové. Hranice působnosti KŘ respektují ve velké míře hranice krajů a jejich sídla jsou ve většině případů umístěna v krajských městech. Krajské ředitelství metodicky řídí lesní správy (74 LS) ve své působnosti. Mimo KŘ a LS mají LČR 4 přímo řízené lesní závody (LZ), jeden semenářský závod (SZ), agenturu projektů obnovy lesa (APOL) a 6 správ toků (ST). Členění všech výše uvedených organizačních jednotek v krajích najdete v tabulce č. 1. V tabulce č. 2 jsou navíc samostatně seřazeny oblastní správy toků, které se starají zejména o menší toky v lese a jejichž působnost je vymezena povodími našich hlavních toků.