Předběžné tržní konzultace k přepravě dříví

Lesy ČR v souvislosti s přípravou veřejné zakázky na přepravu dřevní hmoty oznamují, že budou vést předběžné tržní konzultace v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ….podrobné informace.