Obchodní aktuality

Lesy České republiky, s. p. zahajují aukce dříví na pni (nastojato)

Cílem „aukcí nastojato“ je diferencovat přístup ke dříví, zejména umožněním přímého přístupu malým a středním dřevozpracovatelům ke dříví. Jejich konkurenční výhodou je pak regionalita, což ve svém důsledku naplňuje sociální funkce lesů jako jeden ze základních pilířů trvale udržitelného hospodaření, jakož i obsah definovaný „Dřevěnou knihou“.Lesy České republiky, s. p. připravily na lesních závodech 10 prodejních bloků,…

Prováděni lesnických činností s prodejem dříví „PŘI PNI“ – rok 2012+ – Přehled zájemců postupujících do druhého kola

25.8.2011 bylo zahájeno druhé kolo užšího řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“ (evid. č. VZ 60059587) rozesláním výzev k podání nabídky zájemcům, kteří postoupili do druhého kola.Přehled zájemců postupujících do druhého kola naleznete ZDE

NÁMĚTY K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ NA ROK 2012

Dnem 15.6.2011 uplynula lhůta stanovená pro zaslání námětů odbornou veřejností k vyhotovení závazné metodiky pro vyhotovení projektů pěstebních a těžebních činností na rok 2012. Lesy České republiky, s. p. děkují všem, kteří zaslali své náměty v řádně stanoveném termínu. Lesy České republiky, s. p., vyhodnotí a posoudí všechny obdržené náměty, přičemž akceptovatelné zohlední při tvorbě interního pokynu k zpracování projektů pěstebních…

INFORMACE O PODANÝCH NABÍDKÁCH

Obdržené náměty v rámci veřejného připomínkového řízení byly zpracovány a následně vyhodnoceny.Stanoviska a komentáře k zaslaným námětům jsou umístěny ZDE. V Hradci Králové, dne 2. 6. 2011 Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel Lesy České republiky, s. p.