Informace

 

Základním dokumentem upravujícím postavení Grantové služby u podniku Lesy České republiky, s. p. je Statut Grantové služby LČR (pdf 85 kB). Z tohoto dokumentu rovněž vyplývá poslání, náplň a postup Grantové služby. Od poloviny roku 2014 se rozšířila činnost GS LČR o možnost podpory lesnicky zaměřeného výzkumu hrazeného primárně z jiných zdrojů.

Mimo organizačních jednotek LČR (Statut Grantové služby LČR – písmeno A. Shromažďování námětů pro výzkumné projekty) mohou náměty vhodné pro výzkum řešený prostřednictvím GS LČR nově předkládat i výzkumní pracovníci. Návrhy se předkládají na formuláři dle přílohy Statutu č. 1 – Formulář pro předkládání námětů (docx, 29 kB).

Grantová služba zodpovídá za agendu spojenou se zadáváním výzkumných úkolů a průběhem jejich řešení. Zajištěním chodu grantové služby je pověřeno Oddělení výzkumu a projektů, které při naplňování této činnosti postupuje zejména podle jednotlivých ustanovení zakotvených ve statutu.

Kontakt – Grantová služba LČR:

Lesy České republiky, s. p., Oddělení výzkumu a projektů,
U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9
Tel.: 606 098 042
E-mail: gs@lesycr.cz
Popis trasy pro příjezd