Tiskové zprávy

Lesy ČR zavádějí certifikaci lesů nově i systémem FSC

Státní podnik Lesy České republiky zahájil proces zavádění standardu FSC formou pilotních projektů. Od podzimu roku 2006 byla po dlouhých přípravách akreditována jeho česká národní verze.Pro první fázi pilotního projektu byl vybrán lesní hospodářský celek Žehrov na Mladoboleslavsku o výměře přibližně 2620 hektarů, a to zejména s ohledem na výrazný zájem ochrany přírody v oblasti, kdy téměř celý celek…

19.09.2007 Celá zpráva

Lesníci a ornitologové stvrdili spolupráci podpisem pilotní smlouvy

Zástupci státního podniku Lesy České republiky a České společnosti ornitologické podepsali první oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.Ve středu 5. 9. 2007 ve 13:00 hodin byla na KÚ v Jihlavě za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila podepsána pilotní smlouva mezi státním podnikem Lesy…

05.09.2007 Celá zpráva

Lesy České republiky, s.p. a Česká společnost ornitologická uzavřely deklaraci o spolupráci

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO), partner sdružení Birdlife International dnes uzavřely Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jedná se o první známou oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU, deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.Spoluprací ve smyslu této deklarace se rozumí zejména vzájemná komunikace a výměna informací…

30.08.2007 Celá zpráva

Obsazení managerského postu u státního podniku Lesy České republiky

Ředitelem speciálních projektů a vnějších vztahů státního podniku Lesy České republiky je od 15. 8. 2007 Ing. Svatopluk Sýkora.Narodil se 11.3.1955, dříve působil mimo jiné jako místopředseda představenstva a generální ředitel společností AGFTRADING a.s., ALIACHEM a.s. nebo BENZINA a.s. V Hradci Králové 16. srpna 2007 Šárka Kubelková vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí Lesy České republiky, s.…

16.08.2007 Celá zpráva

Lesy České republiky zakládajícím členem technologické platformy

Lesy České republiky, s. p. (LČR) se jako významný producent dřevní hmoty a správce státního majetku mimořádné hodnoty staly jedním ze zakládajících členů České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (ČTPLH).ČTPLH je členem Evropské platformy, kde zaujímá čestné místo v dohlížecím výboru a do budoucna se může ucházet o další klíčové role v rámci Evropské platformy. Evropská platforma sdružuje…

09.08.2007 Celá zpráva

Změna lhůt u střednědobých veřejných zakázek

V době od 3.8.2007, 11:00 hod. do 6.8.2007, 10:45 hod. byly na internetových stránkách Lesů ČR jako zadavatele technickým nedopatřením zveřejněny chybné nabídkové soubory (příloha č. 2 zadávací dokumentace) v rámci těchto 28 zadávacích řízení (smluvní územní jednotky): 10903, 11511, 14101, 14402, 14408, 14502, 14901, 17602, 17603, 18002, 19202, 19203, 19303, 19701, 21202, 21604, 21706, 22005, 22007, 22102,…

07.08.2007 Celá zpráva

Lesy České republiky, s.p. vyhlašují druhý typ lesnických zakázek na rok 2008 až 2010

Dnes a v následujících dnech bude na základě rozhodnutí vedení podniku Lesy ČR probíhat odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení na provedení služeb pěstebních činností, dodávku sadebního materiálu a těžebních činností spojených s prodejem dříví na lokalitě „při pni“ smluvnímu partnerovi pro rok 2008 až 2010.Bude se jednat o 159 SÚJ (tj. smluvních územních jednotek) a tedy i samostatných otevřených zadávacích řízení. Předpokládaná hodnota…

30.07.2007 Celá zpráva

Královéhradecký kraj spojí síly se státním podnikem Lesy České republiky

Společné projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie či spolupráce při výchově vztahu mladých lidí k životnímu prostředí: to jsou některá témata, ve kterých spojí Královéhradecký kraj síly se státním podnikem Lesy České republiky.Spolupráce mezi těmito dvěma institucemi bude moci začít díky společné deklaraci, kterou včera podepsal na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík a generální ředitel státního podniku…

18.07.2007 Celá zpráva

Lesy České republiky, s. p. pořádaly 29. ročník Mistrovství světa v loveckém parkůru

Lesy České republiky, s.p., byly vybrány Mezinárodní federací sportovního střelectví F.I.T.A.S.C. jako pořadatel 29. ročníku Mistrovství světa v loveckém parkůru. Lesy ČR se staly organizátorem a jedním ze dvou hlavních sponzorů této jedinečné akce. Mistrovství se konalo na Lesním závodě Konopiště Lesů ČR ve dnech 12. – 15. července. Záštitu nad touto světovou akcí převzal ministr zemědělství…

16.07.2007 Celá zpráva

Lesy ČR vyhlašují část zadávacích řízení na roky 2008 až 2010

Po jednáních mezi Ministerstvem zemědělství a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky 98 zakázek na zajištění lesnických činností formou dodávky služeb v pěstební činnosti a výroby dříví na odvozní místo. Jedná se o část zakázek, u nichž bude obchod s dřívím probíhat v režii státního podniku.Zakázky budou z kapacitních důvodů zveřejněny ve dvou dnech. Dne 9.7.2007 firma CPS consulting,…

09.07.2007 Celá zpráva