Tiskové zprávy

Lesy ČR otevřely novou naučnou stezku

Nová naučná stezka vede oborou Roštejn, založenou koncem 16. stoletíHrad Roštejn u Telče byl svědkem významné události. V rámci „Dne s Lesy České republiky“, který každoročně pořádá Lesní správa Telč, byla slavnostně otevřena nová naučná lesnická a přírodovědná stezka. Ta vede zdejší historicky cennou oborou, založenou pány z Hradce již koncem 16. století. „Den s Lesy České republiky“ společně zahájili ministr…

18.04.2007 Celá zpráva

Setkání generálních ředitelů Lesů České a Slovenské republiky

Podniky společně zorganizují setkání představitelů státních lesnických organizací zemí Visegrádské čtyřkyV loveckém zámečku Antonstál u slovenského Trenčína se setkali generální ředitelé státních lesních podniků z Čech a Slovenska. Generální ředitel Ing. Jiří Holický a členové managementu Lesů ČR přijali pozvání Jozefa Minďáše, generálního ředitele Lesů SR. Managementy obou lesnických firem debatovali o možnostech užší spolupráce. Předmětem diskuze byla participace slovenských lesníků…

18.04.2007 Celá zpráva

Lesy ČR zahájí prodej dříví přes elektronickou aukci

Lesy České republiky v rámci své obchodní politiky spustí během měsíce května 2007 prodej dříví pomocí elektronické aukce. Jedná se o další veřejně dostupný obchodní kanál, díky kterému budou Lesy ČR realizovat prodej všech sortimentů vyráběného dříví. Organizování těchto aukcí bude zajišťovat společnost B2B CENTRUM pomocí internetové aplikace Softrade: (www.softrade.cz). Předpokládané množství na prodej dříví elektronickou aukcí…

12.04.2007 Celá zpráva

Vnitropodnikový časopis Lesů ČR „Lesu zdar“ nejlepším interním časopisem v ČR

Lesy České republiky získaly prestižní ocenění v rámci profesní soutěže Zlatý středník 2006 v kategorii „Nejlepší interní časopis“. Toto ocenění získal vnitropodnikový měsíčník Lesu zdar, který se do užšího výběru v této kategorii dostal z 31 přihlášených. Hodnotila se jeho poslední tři loňská čísla, tedy od října 2006. Cenu převzali zástupci Lesů ČR na slavnostním vyhlášení jubilejního pátého ročníku této profesní soutěže…

11.04.2007 Celá zpráva

Generálním ředitelem Lesů ČR je Ing. Holický

Ministr zemědělství Petr Gandalovič je přesvědčen, že toto jeho rozhodnutí povede ke stabilizaci a vyrovnání vztahů v celém lesnickém sektoruGenerálním ředitelem Lesů České republiky (dále Lesy ČR) byl jmenován Ing. Jiří Holický. Do této funkce ho uvedl ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič. Ing. Holický byl řízením Lesů ČR pověřen už od počátku letošního února. Ministr uvedl, že…

06.04.2007 Celá zpráva

Lesy ČR propustily vedoucího odboru investic, protože vzniklo podezření, že došlo k manipulaci s výběrovým řízením

Lesy České republiky propustily vedoucího odboru investic. Tuto pozici zastával Ing. Ivan Fráňa, kterému byla dne 2. 4. 2007 dána výpověď z pracovního poměru. Při kontrole zadávacího řízení na dodávku terénních automobilů vzniklo totiž podezření, že došlo k manipulaci s výběrovým řízením. Zadávací řízení bylo nekompletní, co do počtu vozidel a zadání bylo upraveno účelově tak, aby mu vyhovoval pouze…

04.04.2007 Celá zpráva

V současnosti vypsané otevřené zadávací řízení na práce v lesích na druhé pololetí 2007 posiluje kritérium ceny na 100 procent

Výběrová řízení budou vyhlášena na téměř celém území lesů ve správě Lesů ČR a jejich hodnota je přibližně 1,7 miliardy korunLesy České republiky (Lesy ČR) vyhlásily standardním a transparentním způsobem otevřená zadávací řízení na pěstební a těžební práce v lesích na druhé pololetí 2007. Výběrová řízení jsou vyhlášena dle zákona č. 137/2006 Sb. na téměř celém území lesů ve…

04.04.2007 Celá zpráva

Lesy ČR vypsaly otevřené zadávací řízení na práce v lesích na druhé pololetí 2007

Výběrová řízení budou vyhlášena na téměř celém území lesů ve správě Lesů ČR a jejich hodnota je přibližně 1,7 miliardy korunLesy České republiky (Lesy ČR) vyhlásily standardním a transparentním způsobem otevřená zadávací řízení na pěstební a těžební práce v lesích na druhé pololetí 2007. Výběrová řízení jsou vyhlášena dle zákona č. 137/2006 Sb. na téměř celém území lesů ve…

03.04.2007 Celá zpráva

Spolupráce ČSOP a Lesů ČR

Zástupci Lesů České republiky a Českého svazu ochránců přírody podepsali dnes (21. 3. 2007) smlouvu o vzájemné spolupráci. Za Lesy ČR smlouvu podepsal Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele, za ČSOP předseda RNDr. Libor Ambrozek a výkonný místopředseda Mgr. Václav Izák. Lesy ČR na základě této spolupráce vloží do aktivit zaměřených na ochranu přírody a ekologickou výchovu…

21.03.2007 Celá zpráva

Odstraňování kalamity v Lesích ČR je v plném proudu

Těžba dřeva v postižených oblastech probíhá zatím dle předpokladu a největší část poškozeného dříví by měla být odstraněna do konce června. Dva měsíce od orkánu Kyrill, který zasáhl naší republiku, Lesy České republiky (Lesy ČR) intenzivně pracují na odstraňování kalamity neobvyklého rozsahu. K 16. 3. 2007 bylo vytěženo více než 1 mil. m3 poškozeného dříví, což je asi 20%…

20.03.2007 Celá zpráva