Tiskové zprávy

Dozorčí rada schválila výroční zprávu Lesů České republiky

Státní podnik Lesy České republiky, s. p., hospodařil v roce 2007 s čistým hospodářským výsledkem 284 mil. Kč, což je oproti předchozímu roku (1 658 mil. Kč) snížení o 83 procent. Mezi příčiny tohoto poklesu lze zařadit především menší objem těžby (8,882 mil. m3) oproti předchozímu roku (9,687 mil m3). Částečně mělo na výši hospodářského výsledků vliv také urychlené…

22.09.2008 Celá zpráva

„Den s Lesy ČR“ v areálu loveckého zámečku Svatý Hubert

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Lužná pořádají ve čtvrtek 18. září 2008 v areálu loveckého zámečku Svatý Hubert „Den s Lesy ČR.“ Akce začne v devět hodin dopoledne a předpokládaný konec je ve 14 hodin.Den s Lesy ČR v areálu loveckého zámečku Svatý Hubert slibuje bohatý program – připraveny budou přírodovědné soutěže, děti si vyzkouší střelbu ze vzduchovky a budou…

16.09.2008 Celá zpráva

Novák: Výběrové řízení na osobní automobily jsme poslancům vysvětlili

Schůze kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která se uskutečnila 10. září, se zúčastnili zástupci Lesů České republiky, s. p., generální ředitel Ing. Jiří Novák a správní ředitel Ing. Svatopluk Sýkora. Důvodem jejich přítomnosti bylo objasnění v médiích napadaného výběrového řízení na osobní automobily. Ve svém vystoupení generální ředitel Novák přednesl všechna fakta týkající se tohoto výběrového řízení.…

15.09.2008 Celá zpráva

Lesy ČR pořádají seminář „Lesní pedagogika a její místo v regionálních vzdělávacích programech“

Seminář o lesní pedagogice nazvaný „Lesní pedagogika a její místo v regionálních vzdělávacích programech“ uspořádaly dnes Lesy České republiky, s. p., za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje na Boršově u Moravské Třebové.Seminář se konal v souvislosti s akcí Den s LČR probíhající v areálu Boršov v rámci Evropského týdne lesů. Program začal v devět hodin dopoledne. Do problematiky lesní pedagogiky účastníky zasvětila ředitelka Krajského ředitelství…

12.09.2008 Celá zpráva

„Den s Lesy ČR“ na Boršově

Zajímavý program na sobotu 13. září připravili pro děti, rodiče a všechny přátele a příznivce lesa pracovníci Lesní správy Svitavy. Od 9 hodin proběhne v okolí Demonstračního objektu Boršov (boršovská hájenka na horním konci obce) a areálu lovecké chaty u rybníka „Den s Lesy ČR“ˇ.Po zahájení akce v 9 hodin bude v 9.30 odstartována přírodovědná stezka „Za pokladem loupeživého rytíře Fridricha“ a cykloorientační soutěž „Ujeď na…

12.09.2008 Celá zpráva

Kolaudace suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR“

Leštínský potok v povodí Dyje bude od nynějška lépe odolávat povodním. Přispěje k tomu dnes zkolaudovaná stavba suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR.“ Investorem této stavby u obce Číchov v okrese Třebíč jsou Lesy České republiky, s. p. – Správa toků, oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. Náklady na zbudování poldru dosáhly 13,5 milionu korun, z toho 75 procent…

09.09.2008 Celá zpráva

„Den s LČR“ v okolí hradu Roštejn

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Telč, pořádají v úterý 9. září 2008 v Roštejnské oboře a okolí hradu Roštejn „Den s LČR“. Program začne v 9 hodin dopoledne prohlídkou naučné stezky „Roštejnskou oborou“. Následovat bude ukázka práce s dravci, představí se šermířská skupina SHŠ Hebrid, o. s. Na závěr, kolem 13. hodiny, přijde na řadu prohlídka hradu Roštejn.„Dny s LČR“ mají…

05.09.2008 Celá zpráva

Aktuální stav smluvních vztahů na střednědobé tendry

Z 257 smluvních územních jednotek (SÚJ), na které byly vypsány tendry na lesnické práce na období 2008–2010, jsou platné smluvní vztahy na 244 z nich. Na 5 SÚJ odstoupil smluvní partner kvůli následkům vichřice z 25. 6. 2008. Lesy České republiky, s. p., s ohledem na neplnění podmínek smlouvy smluvním partnerem odstoupily na dalších 6 SÚJ. Na 2 SÚJ byla výběrová řízení…

05.09.2008 Celá zpráva

Personální změny ve státním podniku Lesy České republiky, s. p.

Ve státním podniku Lesy České republiky, s. p., došlo v posledních měsících ke třem zásadním personálním změnám.S platností od 16. 6. 2008 se novým krajským ředitelem Krajského ředitelství Hradec Králové stal Ing. Jan Rousek (*1963). Do té doby byl řízením pověřen Ing. Zbyněk Svatoň. S platností od 1. 8. 2008 skončil na pozici lesního správce Lesní správy Choceň Jan…

04.09.2008 Celá zpráva

Likvidace následků vichřice z 25. června

Dva měsíce od vichřice, která 25. června poničila některé regiony, jsou ukončena výběrová řízení na zpracování kalamity. Na nejpostiženějších lokalitách se tak až v posledních dnech naplno rozběhly práce na likvidaci následků.Bouře, která zasáhla Česko 25. června v noci, poničila v lesích ve správě Lesů České republiky, s. p., více než 800 000 m³ dřevní hmoty. V následujících dnech…

02.09.2008 Celá zpráva