Tiskové zprávy

Lesy ČR čelí invazi kůrovce z Národního parku Šumava. Zatím úspěšně

Lesníci ze státního podniku Lesy České republiky se snaží všemi prostředky o to, aby se nebezpečný škůdce smrkových porostů nerozšířil z šumavského národního parku do jimi spravovaných státních lesů. Zatím úspěšně.Současný stav ochrany lesa v Národním parku Šumava, který vedl k úvahám hejtmanů o vyhlášení stavu ohrožení, ovlivňuje hospodaření i na sousedních majetcích. Odchyty tisíců kůrovců v jednotlivých lapačích, které zaměstnanci Lesů…

25.08.2009 Celá zpráva

Nabídkové řízení na nákup automobilů pro Lesy ČR má nového vítěze

Na podzim 2008 vypsaly Lesy ČR otevřené zadávací řízení na nákup terénních automobilů střední třídy. Zadání požadovalo od uchazečů splnění přesně specifikovaných technických parametrů vozidel. Při splnění těchto parametrů pak jediným rozhodovacím kritériem byla nejnižší nabídková cena.Podnik obdržel 15 nabídek. Pět z nich výběrová komise vyřadila, protože podle jejího posouzení nesplňovaly podmínky zadání. Mezi vyřazenými byla i nabídka…

20.08.2009 Celá zpráva

Lesníci s policií zvýšili kontrolu motoristů porušujících zákon

Ačkoliv lesní zákon jasně říká, že v lesích je mimo jiné „zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly,“ potýkají se lesníci s neukázněnými motoristy dennodenně. Vjezd motorových vozidel do lesa je zakázán z řady důvodů. Například kvůli rušení klidu zvěře, kvůli bezpečnosti turistů, ale třeba také kvůli nebezpečí úniku ropných látek do půdy. Nevhodně zaparkovaná vozidla také mohou blokovat skládky…

12.08.2009 Celá zpráva

Lesy ČR zpřesnily odhad povodňových škod na 750 mil. Kč

Státní podnik Lesy ČR vypracoval zpřesněný odhad škod, které způsobily červnové a červencové záplavy. Celkové povodňové škody odhaduje na 750 miliónů Kč, z toho 600 miliónů Kč na vodních tocích a 150 miliónů Kč na lesní dopravní síti a ostatním majetku. Odstranění všech škod potrvá několik let.Po zpřesněném, avšak stále ještě předběžném odhadu bude následovat podrobné posouzení jednotlivých škod…

04.08.2009 Celá zpráva

Lesy ČR se razantně pustily do boje s hrozící kůrovcovou kalamitou

V současném teplém počasí probíhá již druhé letošní rojení kůrovců. Nárůsty jejich odchytů v lapačích potvrzují, že kůrovci dokončili vývoj první generace, která vylétává a snaží se najít místo k založení generace druhé. Proměnlivé počasí minulých týdnů neznamenalo pro kůrovce významné zpomalení. Naopak, nebývale časné rojení na počátku dubna (již 6. – 8. 4., což je o čtrnáct dní než…

29.07.2009 Celá zpráva

Začne hodnocení nabídek na lesnické zakázky na 60 lokalitách Lesů ČR

Otvíráním obálek s nabídkami začne ve středu 22. 7. v 8 hodin ráno na ředitelství Lesů České republiky v Hradci Králové hodnocení uchazečů o uzavření dodavatelských smluv na lesnické zakázky v celkové hodnotě přes 900 miliónů korun. Otevírání obálek budou provádět tři tříčlenné komise. Proběhne během 2 dní a mohou se jej zúčastnit i zástupci soutěžících firem.Po zkontrolování každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační…

21.07.2009 Celá zpráva

Zvýhodněná nabídka stavebního dřeva pro oblasti postižené povodněmi byla doplněna o detaily

Vedení státního podniku Lesy ČR projednalo detaily nabídky stavebního dříví, které má pomoci obyvatelům v oblastech postižených povodní.Příjemcem výpomoci mohou být občané, jejichž trvalé obydlí současné záplavy poničily tak, že jim úřady vystavily rozhodnutí o odstranění stavby. Obce silně poničené záplavami mohou navíc získat pomoc ve formě levného stavebního dřeva například na výstavbu mostků a dalších dřevěných staveb.…

07.07.2009 Celá zpráva

Lesy ČR nabídnou stavební dřevo lidem, kteří přišli o dům

Dozorčí rada Lesů ČR podpořila iniciativu vedení státního podniku zaměřenou na pomoc obyvatelům v oblastech postižených povodní. Lidem, které velká voda připravila o dům, podnik nabídne dřevo na výstavbu nového. Podmínkou je platný demoliční výměr.„Dozorčí rada se jednomyslně shodla, že vedle probíhající intenzivní práce na odstraňování následků povodně jde o další velmi potřebný způsob pomoci, kdy podnik může…

03.07.2009 Celá zpráva

Lesy ČR oznamují výsledky za rok 2008: Zisk dosáhl 461 mil. Kč

Státní podnik Lesy České republiky hospodařil v roce 2008 s čistým hospodářským výsledkem 461 miliónů korun, což je oproti předchozímu roku (284 mil. Kč) zvýšení o 62 procent. Tento a další údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2008, která obsahuje auditorský výrok bez výhrad a dnes byla projednána dozorčí radou státního podniku.Meziročního zvýšení hospodářského výsledku hospodaření bylo dosaženo…

02.07.2009 Celá zpráva

První odhady povodňových škod na tocích Lesů ČR jdou do stovek miliónů korun

Pracovníci státního podniku Lesy ČR, který spravuje velkou část vodních toků a bystřin postižených současnými záplavami, od minulého čtvrtka nepřetržitě pomáhají starostům a obyvatelům v krizových oblastech. Zároveň s pracemi na likvidaci škod postupně vyčíslují jejich přibližnou výši. Současný odhad škod se pohybuje ve stovkách miliónů korun. Největší škody jsou na Novojičínsku a Jesenicku, v povodí Odry.Správci vodních toků Lesů ČR…

01.07.2009 Celá zpráva