Tiskové zprávy

Lesy ČR podporují vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko

Lesnický park Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidiLesnické parky slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině Vyhlašování lesnických parků má podporu Ministerstva zemědělství i všech významných lesnických institucí působících v ČR. Odborný seminář s podporou Lesů ČR Dne 18. února 2010 proběhne v Křivoklátě seminář České lesnické společnosti „Lesnický park Křivoklátsko – území…

18.02.2010 Celá zpráva

Lesy ČR aktivně podporují význam Mezinárodního roku biodiverzity

Lesy ČR se zapojily do informační kampaně k Mezinárodnímu roku biodiverzity. Ten vyhlásila OSN právě pro rok 2010, aby upozornila na rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů, které jsou součástí přírodního i kulturního prostředí. I Lesy ČR přikládají biologické rozmanitosti velký význam. Současně si uvědomují nutnost její ochrany v rámci veškeré své činnosti.„Podnik se v plném rozsahu svých praktických i osvětových aktivit…

12.02.2010 Celá zpráva

ak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…Stamiliony z Lesů ČR do státního rozpočtu

Srovnání s obdobnými lesními podniky v ČR i zahraničí vyznívá pro Lesy ČR příznivě. Ročně Lesy ČR na daních odvádějí do státního rozpočtu stamiliony korun. Další stamiliony podnik každoročně investuje ve veřejném zájmu – do správy malých vodních toků, do podpory celospolečenských a rekreačních funkcí lesa či na ochranu přírody. Zisky LČR před zdaněním se pravidelně pohybují ve stamilionových hodnotách.Na…

10.02.2010 Celá zpráva

Vyjádření LČR k tiskové konferenci KDU-ČSL

Podoba připravovaných tendrů je výsledkem vyhodnocení memoranda mezi Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů a Ministerstvem zemědělství. Ke všem zásadám se dospělo na základě dlouhodobé, odborné a otevřené diskuse. O základních principech tendrů podnik informuje již od jara.Principy tendrů LČR konzultovaly i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). S principy byla seznámena také dozorčí rada LČR, kde má KDU – ČSL svého…

28.01.2010 Celá zpráva

Zadávací řízení Lesů České republiky, s. p. – obnovení stability v lesnicko-dřevařském sektoru

V zájmu naprosté transparentnosti a nastavení jasných pravidel zavádějí Lesy ČR prospěšné změny do principů výběrových řízení na lesnické práce. 1. února 2010 se vyhlašuje výběr dodavatelů lesnických činností pro 108 smluvních územních jednotek (lesních hospodářských celků) státních lesů, které podnik spravuje. Nově budou smlouvy uzavírány na dobu jednoho roku až deseti let s účinností od 1. ledna…

28.01.2010 Celá zpráva

Doporučení LČR: veřejnost by neměla vstupovat do lesů na celém území

V návaznosti na tiskovou informaci zveřejněnou v pátek 15. ledna a s ohledem na současný vývoj počasí, Lesy ČR doporučují veřejnosti nevstupovat do lesů na celém území. Současný příval sněhu dále zatěžuje koruny stromů a hrozí tak náhlé lámání větví, případně pády celých stromů, a to nejen v borových porostech.V případě náhlého pádu stromu může dojít k vážným újmám na zdraví. V některých oblastech s nejvyšším…

18.01.2010 Celá zpráva

Lesy ČR doporučují veřejnosti omezit vstup do lesů

V souvislosti s vývojem počasí, kdy teploty stoupají až k nule, Lesy ČR doporučují veřejnosti omezit vstup do lesů. Sníh na stromech těžkne, v lesích se může ve větší míře tvořit námraza a hrozí nebezpečí zvýšeného rizika lámání větví ze stromů, případně pády celých stromů, a to zejména v borových porostech.V některých oblastech dochází k vyhlašování dočasných zákazů vstupů veřejnosti do lesů,  jejichž cílem…

15.01.2010 Celá zpráva

Lesy ČR reagují na tiskové informace ÚOHS ze dne 7.1. 2010

ÚOHS, v rámci šetření zadávání veřejných zakázek podnikem Lesy České republiky, s.p., týkajících se uzavřených smluv na nákup výpočetní techniky, na správu a monitoring struktury ICT a na poskytování služeb podpory provozu a údržby komunikačních technologií z období od 19.3. do 9.10.2007, vydal dne 10.12.2009 rozhodnutí o dopuštění se správních deliktů podnikem jako zadavatelem tím, že nedodržel postupy a nesplnil povinnosti stanovené…

07.01.2010 Celá zpráva

Lesy ČR reagují na reportáž ČT

Česká televize odvysílala dne 5.1. 2009 v pořadu Události a Události v regionech na programech ČT 1 a ČT 24 reportáž nazvanou „Podivný prodej hájenky Lesů ČR“. Reportáž se týkala prodeje nemovitosti Licibořice č.p. 52 na Chrudimsku. Lesy ČR považují obsah reportáže za nevyvážený a zkreslující.Lesy ČR zaslaly autorovi reportáže redaktoru Vlastimilu Weinerovi stručné písemné vyjádření, které bylo navíc pro redakční…

06.01.2010 Celá zpráva