Tiskové zprávy

Tržní ceny za dřevo přinesou v roce 2011 rekordní tržby 10,1 mld. Kč, zisk pro stát bude o 3 mld. Kč vyšší

Předběžné výsledky jednoročních tendrů Lesů ČR na práce v lesích v roce 2011 ukazují, že výnosy za prodej dřeva dosáhnou rekordní částky 10,1 miliardy Kč. Současně se podařilo snížit přímé náklady (cenu tzv. služeb – zejm. pěstební činnost a těžba dřeva) zhruba o 1/3 na 2,45 miliardy Kč. Výsledné saldo (tržby mínus náklady) ve výši 7,66 miliardy Kč bude o 3 miliardy…

04.11.2010 Celá zpráva

Lesy ČR dosáhly rekordního hospodářského výsledku v celé historii podniku

HV za leden – září 2010: 2, 417 miliardy korunLesy ČR letos průběžně vykazují mimořádně úspěšné hospodaření. Aktuální ekonomické souhrny dokonce ukazují, že v období leden až září podnik vykázal nejvyšší hospodářský výsledek za celou dosavadní historii a to ve výši 2, 417 miliardy korun. „Prokázalo se, že v loni přijatý restrukturalizační program a další úsporná opatření přijatá letos v oblasti…

01.11.2010 Celá zpráva

Lesy ČR pomohly Mateřské škole Chrastava na Liberecku

Do jedné z budov Mateřské školy ve městě Chrastava v Nádražní ulici 370 v Libereckém kraji, kterou výrazně poničila letošní povodeň, se mohly opět vrátit všechny děti, které tuto budovu navštěvují. Po náročné rekonstrukci se dnes tato budova chrastavské školky znovu slavnostně otevřela.Na rekonstrukci výrazně přispěly také Lesy ČR částkou téměř 750 tisíc korun a to na základě Smlouvy…

01.11.2010 Celá zpráva

Reakce státního podniku Lesy ČR na tiskovou zprávu Hnutí Duha „Srovnání ukazuje na miliardové úniky z Lesů ČR“

Lesy ČR nemají analýzu Hnutí Duha k dispozici a těžko ji tedy mohou komentovat. I my jsme však na základě zcela odlišných údajů dospěli k částce 923 milónů Kč, o které by zisk LČR mohl být vyšší, kdyby LČR mohl hospodařit jinak, než jak neustále prosazuje Hnutí Duha.„Mezi LČR a Hnutím Duha panuje takřka zázračná shoda v částce, o kterou by zisk Lesů…

28.10.2010 Celá zpráva

LESY ČR ZAČNOU OTEVÍRAT OBÁLKY

Lesy České republiky, s. p. (Lesy ČR) začnou 27. října 2010 v 10,00 hod. otevírat obálky s nabídkami pro otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2011“.Lesy České republiky, s. p. (Lesy ČR) začnou 27. října 2010 v 10,00 hod. otevírat obálky s nabídkami pro otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky…

26.10.2010 Celá zpráva

28. října Lesy ČR slavnostně otevřou novou rozhlednu na Anenském vrchu v Orlických horách

Ve čtvrtek 28. října ve 14 hodin Lesy ČR slavnostně otevřou na Anenském vrchu v Orlických horách zcela novou, 17 metrů vysokou rozhlednu. Oblast je oblíbeným cílem mnoha turistů, kterým doposud chyběl skutečně kvalitní výhled na přilehlé i vzdálenější okolí. Nová rozhledna, ojedinělá v celých Orlických horách, tak tuto „chybičku na kráse“ turistům vynahradí. Rozhledna se nachází v blízkosti…

25.10.2010 Celá zpráva

Lesy ČR úspěšně pokračují v adaptaci lesoparku zámku Sádek na Třebíčsku

Lesy ČR letos zahájily potřebný a náročný proces úprav lesoparku u zámku Sádek v obci Čáslavice, přibližně 10 kilometrů jihozápadně od města Třebíče v kraji Vysočina. Původní, přibližně 7 hektarů rozlehlý, park se rozkládal na jižním svahu pod zámkem. Po 2. světové válce celé panství získal stát, následně došlo k převedení parku do kategorie hospodářského lesa. Park tak zcela ztratil svůj…

22.10.2010 Celá zpráva

Jihočeské lesy ve správě Lesů ČR zůstanou díky péči lesníků zelené

Lesy v Jihočeském kraji ve správě Lesů ČR (LČR) zůstávají zelené, i když jsou již několik let po sobě postiženy přírodními kalamitami. Vše započala sněhová kalamita v lednu 2006, které padlo za oběť 1,5 milionu metrů krychlových dříví. V lednu 2007 pak vichřice Kyrill poničila 2 miliony a vichřice Emma v březnu 2008 dalších 500 tisíc metrů krychlových dříví. Není proto divu,…

21.10.2010 Celá zpráva

Stanovisko státního podniku Lesy České republiky k tvrzením zveřejněným na tiskové konference Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

Na dnešní tiskové konferenci Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. (dále také jen „HLDS“) v Praze uvedli její protagonisté celou řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení. V tomto stanovisku uvádíme alespoň některé z nich na pravou míru. Novináře, kteří mají zájem o další informace, prosíme o kontaktování našeho tiskového oddělení. Lesy České republiky (dále také jen „Lesy ČR“ nebo LČR“) i nadále trvají na…

20.10.2010 Celá zpráva

Sezóna sběru plodů listnatých dřevin je v plném proudu

Skupiny sběračů šišek a plodů lesních dřevin se v lesních porostech spravovaných Lesy ČR v období měsíce října a listopadu vydávají do korun stojících třicetimetrových stromů javorů klenů, jasanů, lip, habrů a olší s cílem otrhat plody, které se nacházejí až v horní části korun. Náročný výstup do korun stromů za pomoci horolezecké techniky má jediný cíl: zajistit dostatek kvalitních semen, z kterých…

18.10.2010 Celá zpráva