Tiskové zprávy

Lesy ČR se staly signatářem Deklarace o spolupráci v oblasti Jizerských hor

Lesy ČR tento týden spolupodepsaly Deklaraci o spolupráci při realizaci řady obecně prospěšných služeb při správě tras Jizerské magistrály a cyklotras v oblasti Jizerských hor. Společně s Lesy ČR Deklaraci dále podepsaly Jizerská o.p.s., která se stará o tratě Jizerské magistrály, Správa CHKO Jizerské hory a Povodí Labe. K podpisu Deklarace byl přizván také Liberecký kraj, protože Jizerské hory se nacházejí na území kraje…

28.01.2011 Celá zpráva

Reakce na informace prezentované na dnešní TK hnutí Duha a organizace SVOL

Lesy ČR považují informace prezentované hnutím Duha a organizací SVOL na dnešní TK za zkreslené a ryze účelově vytržené z kontextu.Je zřetelné, že informace jsou prezentovány bez znalosti věci a podstatných souvislostí. Schůzka, které se týká záznam z jednání, byla zorganizována výhradně za účelem předávání právní agendy tendrů LČR na advokátní kancelář. Předmětem jednání mělo být pouze právní řešení smluvních…

25.01.2011 Celá zpráva

Lesy ČR se aktivně připojily k Mezinárodnímu roku lesů 2011

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi“. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší,…

25.01.2011 Celá zpráva

Park kolem zámku Kačina na Kutnohorsku se díky Lesům ČR dočká obnovy

Lesy ČR společně s Národním zemědělským muzeem chystají velkou rekonstrukci parku zámku Kačina na Kutnohorsku ve Středočeském kraji a to včetně jeho přilehlých částí. Jde o část nazývanou Obora. Cílem projektu v hodnotě téměř 23 milionů korun, na který se podařilo získat významný příspěvek z evropských fondů, je celková obnova historických parkových struktur. Zámek Kačina a k němu přilehlá část parku je…

20.01.2011 Celá zpráva

Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky se domluvily na vzájemné spolupráci

Generální ředitel Lesů Slovenské republiky Igor Viszlai požádal generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkoru o pracovní setkání. Schůzka obou ředitelů proběhla dnes, v pondělí 17. ledna, na ředitelství Lesů ČR. Jednání se týkalo vzájemné výměny informací a zkušeností. Igor Viszlai se přijel seznámit s hospodařením Lesů ČR a restrukturalizací, kterou Lesy ČR v poslední době realizovaly. Svatopluh Sýkora informoval svého slovenského…

17.01.2011 Celá zpráva

Stromem roku 2011 je JILM

V rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky již řadu let jednu dřevinu, kterou v daném roce přibližuje široké veřejnosti. Pro letošní rok byl tzv. stromem roku vybrán JILM. Typickým znakem všech jilmů je nepravidelný tvar listů. Jilmy kvetou brzy na jaře, ještě před olistěním. Jejich plodem je křídlatá nažka, která zakrátko dozrává…

14.01.2011 Celá zpráva

Riziko povodní v Mikulově na Teplicku je díky Lesům ČR významně nižší

Lepší ochranu proti povodním, již při zvýšených průtocích vody v období jarního tání sněhu, má nyní díky Lesům ČR obec Mikulov v Krušných horách, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Lesy ČR nedávno dokončily stavební úpravu bystřiny Mikulovský potok. Celkové náklady na realizaci akce převýšily částku 1,7 milionu korun.Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku…

11.01.2011 Celá zpráva

Lesy ČR pomáhají lesní zvěři i v zimě

Současné mrazivé počasí a sněhová nadílka komplikují zvěři žijící v našich lesích přístup ke kvalitní potravě. Zvěř bývá unavená a dezorientovaná. Tuto pravidelně se opakující nepříznivou situaci, kdy je přirozené potravy nedostatek, pomáhají zvěři zvládat v režijních honitbách i někteří pracovníci Lesů ČR. Ti pravidelně v krmelcích doplňují pro zvěř tolik potřebnou pestrou stravu. Zvěř má tak mnohem větší šance období vysoké sněhové…

06.01.2011 Celá zpráva

Rok 2010 byl pro Lesy ČR hospodářsky nejúspěšnějším rokem – HV za období leden až listopad: 2, 823 miliardy korun

Lesy ČR v roce 2010 vykázaly mimořádně úspěšné hospodaření. Rok 2010 se stal ekonomicky nejúspěšnějším rokem v celé historii podniku: v období leden až listopad podnik vykázal historicky nejvyšší hospodářský výsledek, a to ve výši 2, 823 miliardy korun.„Naším cílem je dosahovat co nejlepších hospodářských výsledků. Proti minulým letům je pozitivem, že došlo k oživení cen dříví. Trvale se věnujeme ochraně…

03.01.2011 Celá zpráva