Tiskové zprávy

Ve státních lesích u Rožnova se začalo těžit dříví pro Libušín

Prostřední Bečva, Kněhyně – Dřevo, celkem 360 m3 jedlové a smrkové kulatiny, daruje podnik Lesy ČR Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na obnovu národní kulturní památky Libušín. Těžit se začalo ve státních lesích u Rožnova pod Radhoštěm v úterý 15. listopadu. Těžbu a odvoz dříví zdarma zajišťují Vojenské lesy a statky ČR. Libuším vyhořel v březnu 2014. „Už při původní…

15.11.2016 Celá zpráva

Smlouvy u lesnických zakázek 2017+ se chýlí k podpisu

Smlouvy u lesnických tendrů 2017+ mohou Lesy ČR s vítěznými uchazeči podepsat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřil dokumentaci a postup Lesů ČR a nezjistil spáchání žádného správního deliktu. Proto 11. listopadu 2016 zrušil předběžná opatření a zastavil správní řízení. Většina smluv by mohla být podepsána do konce listopadu. ÚOHS se od září zabýval dvěma zakázkami – “Provádění lesnických činností…

14.11.2016 Celá zpráva

Ano náhradě újmy i pro státní lesy, ne novele o národních parcích

Do třetího čtení míří novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která by měla od příštího roku vyloučit mj. nároky státních podniků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků na finanční náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR tento návrh odmítá stejně jako novelu o národních parcích.„Z 2,5 mil.…

10.11.2016 Celá zpráva

Historické sochy granátníků jsou opět kompletní, lemují je lipové aleje

Dvě historické sochy granátníků u hájenky v Březovicích pod Bezdězem nedaleko Doks ve Středočeském kraji poškodili počátkem letošního února vandalové. Sochám urazili hlavy a způsobili padesátitisícovou škodu. Policie ČR pachatele v květnu dopadla. Sochy jsou tak nyní zásluhou restaurátorů a správců, tedy podniku Lesy ČR, opět kompletní. V místě navíc lesníci obnovují lipové aleje – projekt za 762 tisíc korun bez…

09.11.2016 Celá zpráva

Úprava drobných toků v areálu kladrubského hřebčína stojí Lesy ČR v posledních pěti letech bezmála tři miliony korun

V areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem v Pardubickém kraji spravují Lesy ČR patnáct kilometrů vodních toků. Odstraňují nánosy ze zanesených koryt, na březích kácí staré nebezpečné stromy i keře a vysazují nové. Podnik investuje od roku 2011 do úprav bezmála tři miliony korun.Původní zavlažovací a odvodňovací kanály v areálu Národního hřebčína se pravidelně zanášejí sedimentem. Podstatně se tak zhoršuje jejich…

03.11.2016 Celá zpráva

Starší nemovitosti i auta prodávají Lesy ČR

Rodinné či bytové domy, administrativní i hospodářské budovy, ale také lesní nebo jiné pozemky i vodní nádrže nebo ojeté osobní nebo nákladní vozy či hospodářské stroje a další movitý majetek prodává státní podnik Lesy ČR. V současné době podnik prodává desítky automobilů i nemovitostí. Na www.lesycr.cz je vždy zveřejněn jejich podrobný popis i s fotografiemi. Prodej má formu veřejné soutěže. Nabízený majetek…

01.11.2016 Celá zpráva

Lesy ČR letos nabídly k pronájmu 23 honiteb

V České republice je přibližně 5800 honiteb. Tisíc z nich spravují Lesy ČR, osm set pronajímají. Výběrová řízení podnik vypisuje každým rokem. Letos chce podnik pronajmout 23 honiteb. Oproti předchozím letům se změnilo bodové hodnocení nabídek. Týká se výše nájmu a mysliveckého záměru. Soubor honebních pozemků, na kterých lze vykonávat právo myslivosti, tak je definována honitba. Podmínkou pro…

31.10.2016 Celá zpráva

Lesy ČR daly od dubna do října práci 290 nezaměstnaným

Pomocnými pracovníky v lesnictví se na sedm měsíců stalo 290 uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce. Pracovní místa pro ně vytvořil státní podnik Lesy ČR. Náklady na letošní rok jsou odhadované na 50 milionů korun, 12 milionů korun by měl uhradit úřad práce. Do sociálního programu Lesů ČR se zapojilo 71 lesních správ, čtyři lesní závody…

31.10.2016 Celá zpráva

Kapli v osadě Na Radosti u Vimperku opravily Lesy ČR

Kapli z 19. století v osadě Na Radosti u Vimperka v Jihočeském kraji opravil státní podnik Lesy ČR za 1,7 milionů korun. V pátek 21. října byla slavnostně otevřena pro veřejnost a farář Jaromír Stehlík ji ve 13 hodin odpoledne požehnal.Kapli zasvěcenou Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nechal v letech 1886 až 1890 postavit tiskař a nakladatel Johann Steinbrener. Každý den se v ní konaly bohoslužby.…

25.10.2016 Celá zpráva

Do Krušných hor se vrací tetřívek obecný, lesníci chystají další projekt

V Krušných horách lesníci v roce 2005 napočítali 300 kusů tetřívka obecného, loni už jen 200. Tento ohrožený druh se přesto do lesů na severu Čech zase vrací. Lesy ČR totiž cíleně vytvářejí biotopy s podmínkami pro zachování a rozvoj jeho populací. Další projekt za osm milionů korun podnik chystá v příštím roce. Poté, co v 70. a 80. letech 20. století…

24.10.2016 Celá zpráva