Tiskové zprávy

Lesy ČR sečou kvůli chráněným rostlinám horské louky na Jesenicku

Hradec Králové, 8. srpna 2019 – Kosou a křovinořezem dokončují tento týden kosení poslední ze čtyř horských chráněných luk na Jesenicku v Olomouckém kraji sekáči najatí Lesy České republiky. Lesníci tak vytváří vzácným rostlinám, jako je mečík střechovitý, prha arnika nebo prstnatec bezový dobré přírodní podmínky k životu. Celkem na 1,45 hektarech se sekají louky v katastrálním území…

08.08.2019 Celá zpráva

Lesy ČR podepsaly memorandum o spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky

Hradec Králové, 8. srpna 2019 – Sucho je společným tématem také pro lesníky a hasiče. V lesích přibývá souší a tedy i požárů. Proto zástupci Lesů ČR a HZS ČR podepsali 31. července 2019 memorandum o spolupráci.     „Podnikáme společné kroky k prevenci vzniku požárů a minimalizaci škod. Vzájemně si poskytujeme data a informace, například o kalamitních…

08.08.2019 Celá zpráva

Nový trend v lesní pedagogice: Šifrovací hra #vracímevodulesu pro celou rodinu

Hradec Králové, 31. července 2019 – Šifrovací hru #vracímevodulesu si v křivoklátských lesích může od 30. července vyzkoušet kdokoli. Zaujme celou rodinu, jednotlivce i týmy. Jako první si hru 30. července vyzkoušelo třicet táborníků. Potřebovali mobil s daty a tužku, v Informačním a vzdělávacím středisku Lesů ČR  si vyzvedli brožurky s pravidly hry. Do mobilů zadali webovou adresu: https://trails.cryptomania.cz/vracimevodulesu…

31.07.2019 Celá zpráva

Lesy ČR obnovily dvě potoční koryta na Frýdecko-Místecku – chrání obce před povodní

Hradec Králové, 30. července 2019 – Vodní toky Ráztoka v obci Komorní Lhotka a Sibudov v Malenovicích na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji letos upravily Lesy ČR. Stabilizovaly dna a svahy koryt, takže by ani velká voda neměla ohrozit okolní domy a silnice. Stavby za sedm milionů korun bez DPH spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství. Vodohospodáři upravili 440metrový úsek toku Ráztoka v rekreační…

30.07.2019 Celá zpráva

Lesy ČR: Spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny a ve výjimečných situacích žádáme o výjimečná opatření

Hradec Králové, 25. července 2019 – „V zájmu zachování lesních ekosystémů jsme nuceni ve výjimečných situacích žádat o další výjimečná opatření,“ říká Vladimír Krchov, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Kůrovcová kalamita v době klimatické změny a extrémního sucha postihuje lesy v celé zemi. Lesníci v této mimořádné situaci žádají podle stávající legislativy orgány ochrany přírody o…

25.07.2019 Celá zpráva

Chybí voda! Sucho zabíjí rostliny i živočichy

Hradec Králové, 23. července 2019 – V lesích, parcích i zahradách hynou v posledních extrémně suchých letech stromy, keře, bylinné patro vegetace i tráva. Potřebují je například motýli, a tak se jejich populace snižuje. „Úbytek biodiverzity je celosvětový problém. Změna klimatických charakteristik velkých území, včetně oteplování, je spojená s druhovou výměnou. Hospodaření jakéhokoli vlastníka na to nemá vliv,“…

23.07.2019 Celá zpráva

Společný lesnický projekt Lesů ČR a Hnutí Duha začal

Hradec Králové, 16. července 2019 – Dobrovolníci tento týden v režii státních lesníků opravují, stavějí i bourají lesní oplocenky v Českém ráji. Příští týden bude další skupina vysévat na vytěžených plochách ve Městě Albrechtice na severní Moravě semena břízy. Ochrana a obnova lesa je společným tématem Lesů České republiky i Hnutí Duha. „Oplocenky zabrání zvěři v okusování a…

16.07.2019 Celá zpráva

Zrekonstruovaný Lovětínský rybník na Chrudimsku zadrží i stoletou vodu

      Hradec Králové, 15. července 2019 – Rekonstrukci Lovětínského rybníka u zříceniny hradu Lichnice v Pardubickém kraji dokončily Lesy České republiky. Stavba za 3,3 miliony korun bez DPH stabilizovala hráz proti povodním, ze zatopené plochy se odstranilo 2400 m3 sedimentu. Rybník nad národní přírodní rezervací Lichnice – Lovětínská rokle zadržuje při normální hladině na 3,3…

16.07.2019 Celá zpráva

VRACÍME VODU LESU: První bilance největšího vodohospodářského programu Lesů České republiky

  Hradec Králové, 3. července 2019 – Už 14 vodohospodářských staveb za 51,2 milionů korun dokončily Lesy České republiky v rámci programu Vracíme vodu lesu vyhlášenému letos v dubnu. Jde o největší program v historii podniku, na který je zatím vyčleněna miliarda korun. Lesy ČR spravují asi 38 tisíc kilometrů říček, bystřin, potoků i malé vodní nádrže a rybníky. Právě…

03.07.2019 Celá zpráva

Lesy ČR dokončily protipovodňová opatření na Skořickém potoce na Rokycansku

Osm příčných prahů a stupňů ve Skořickém potoce v obci Mirošov na Rokycansku v Plzeňském kraji zrekonstruovaly Lesy ČR. Práce na protipovodňových opatřeních trvaly od března 2017 do letošního května.  Náklady dosáhly pět a půl milionu korun bez DPH. Poškozené a rozpadlé přelivné hrany stupňů, podemleté dlažby skluzů a kamenných tůní, vypadlé kameny břehových dlažeb a zdí,…

20.06.2019 Celá zpráva