Zástupce ředitele KŘ Zlín

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis,
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

 

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte elektronicky na katerina.vavrova@lesycr.cz do 17.11.2019.

 

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání lesnického směru (minimálně magisterský studijní program a vyšší),
 • minimálně 5 let praxe v oboru lesnictví,
 • znalost lesnického sektoru a problematiky, obecná znalost právních předpisů se zaměřením na právní rozhled v lesnické oblasti, ekonomické znalosti,
 • osobnostní předpoklady: organizační schopnosti, dobré analytické schopnosti, komunikativnost, odpovědný přístup, pečlivost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita,
 • velmi dobrá uživatelská znalost MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • Komplexní zabezpečení agendy související se zajištěním řádného chodu krajského ředitelství a územně příslušejících lesních správ včetně koncepčních řešení. Spolupráce při uplatňování metodických pokynů a příkazů vyplývajících z náplní jednotlivých odborů Ř LČR a uplatňování firemní politiky. Zastupování ředitele KŘ v době jeho nepřítomnosti.
 • Zabezpečuje řádné ekonomické hospodaření KŘ a podílí se na kontrole ekonomického i lesnického hospodaření územně příslušejících LS.
 • Provádí ekonomická šetření a rozbory a předkládá řediteli KŘ návrhy na příslušná opatření
 • Podílí se na výběrových řízeních na lesnické činnosti a zpracování podkladů pro cenová jednání.
 • Kontroluje správnost a úplnost obchodních smluv, odpovídá za návaznost změn a dodatků.
 • Odpovídá za včasnost a metodickou správnost zpracování ročních projektů lesnických činností.
 • Soustřeďuje a kontroluje údaje statistické evidence a výkaznictví z lesních správ.

Podmínky výkonu práce:

 • Zajímavou, samostatnou a tvůrčí práci,
 • finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny,
 • služební auto i k soukromému užití
 • zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, 5 týdnů dovolené apod.),
 • doba určitá dle ZP a následně neurčitá.

Den za obnovu lesa spojil 31 tisíc lidí. Na 14 místech po celé České republice se vysázely stovky tisíc sazenic. Podívejte se na fotky.