lesní správce LS Přimda

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis;
 • strukturovaný profesní životopis, včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail) s přiloženou kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na prace@lesycr.cz do 24. 9. 2023.
Pracovní místo je vhodné pro muže i ženy.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání - obor lesnictví, odborná praxe v provozu alespoň 5 let;
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření, správy a ochrany lesa, prodeje a dodávek dříví, mysliveckého hospodaření, správě movitého a nemovitého majetku a právních vztahů týkajících se tohoto majetku, plnění celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů;
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet, elektronická pošta);
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • manažerské předpoklady: spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, koncepční a organizační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu, časová flexibilita;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • zajišťování chodu a fungování řízené LS a řízení činností a aktivit v její působnosti;
 • zejména zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti;
 • ochrana lesů proti škodlivým činitelům i škodám způsobeným zvěří, přijímání opatření k předcházení škodám, zjišťování škůdců a ochrana proti nim;
 • zajišťování řádného mysliveckého hospodaření v režijních i pronajatých honitbách;
 • zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů;
 • řízení zaměstnanců organizačně začleněných v dané LS.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;
 • odpovídající finanční ohodnocení, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravné, 200 hodin dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům apod.).

DEN ZA OBNOVU LESA 23. září 2023 po celé ČR! Najděte si nejbližší lokalitu.