Adjunkt ST – oblast povodí Dyje

Písemné nabídky, včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, zasílejte elektronicky na katerina.vavrova@lesycr.cz do 23. 11. 2018.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

  • vysokoškolské (případně středoškolské) vzdělání technického směru ( stavební - vodní stavby, lesnické, krajinné inženýrství);
  • absolventská pozice (pouze do třech let od dosažení vzdělání);
  • řidičský průkaz skupiny „B“;
  • uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, internet);
  • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita, flexibilita.

Pracovní působnost:

  • příprava na ostatní pracovní pozice v rámci organizační jednotky
  • výkon správy drobných vodních toků,
  • spisová a archivní služba,
  • plnění dalších úkolů, dle pokynů vedoucího ST,
  • administrativní a technické práce spojená s vedením agendy organizační jednotky: - agenda dotačních titulů shromažďování podkladů, vypracování žádostí, zajišťování potřebných příloh k žádostem, sledování plnění podmínek, - agenda majetkoprávních záležitostí, - agenda zadávání veřejných zakázek (vyhlašování, organizování, evidence a archivace), - agenda smluvních vztahů a ukládání smluv včetně dodatků a příloh, - zadávání a zpracovávání dokumentací, - plánování prohlídek vodních toků – příprava plánu prohlídek vodních toků, zpracování a vyhodnocování návrhů opatření na vodních tocích, plánu prohlídek toků a dlouhodobého plánu péče, - plánování péče o koryta vodních toků a vodní díla
  • příprava dlouhodobého plánu péče o koryto vodního toku a vodní díla.

Podmínky výkonu práce:

  • mzda dle kvalifikace kandidáta, roční výkonnostní odměny
  • systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky)
  • 5 týdnů dovolené
  • pracovní doba 40 hodin týdně
  • zkušební doba 3 měsíce
  • doba určitá dle ZP, celkem max. 3 roky