Ekonomický náměstek oblastního ředitelství – pro dále uvedená oblastní ředitelství

Lesy České republiky, s.p. v souvislosti s reorganizací podniku od 1.1.2021 vypisuje výběrová řízení na výše uvedenou pozici pro oblastní ředitelství (s místem výkonu práce):

 

Oblastní ředitelství SEVERNÍ ČECHY (Teplice)

Oblastní ředitelství VÝCHODNÍ ČECHY (Hradec Králové)

Oblastní ředitelství VYSOČINA (Jihlava)

 

 

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis s uvedením oblastního ředitelství, na které přihlášku podáváte,
 • strukturovaný profesní životopis včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického, popř. lesnického směru (magisterský studijní program a vyšší),
 • minimálně 5 let odborné praxe ve vedoucí funkci výrobního podniku,
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti provozně-ekonomické, plánování nákladů a kontrolingu, orientace v oblasti pozemkové agendy, veřejných zakázek a dotačních titulů výhodou,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, koncepční a organizační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu,
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou,
 • dobrá uživatelská znalost MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • odpovědnost za rozpracování hlavních směrů a zásad ekonomických plánů oblastního ředitelství (vč. místně příslušných lesních správ), prověřování a vyhodnocování jejich plnění,
 • organizace a vlastní zpracovávání podrobných rozborů výsledků hospodaření OŘ a jejich hodnocení za příslušné období dle pokynů oblastního ředitele a ředitelství podniku, popř. navrhování potřebných opatření a jejich realizace.
 • vyhodnocování efektivity nákladů a zajištění maximální úspory nákladů, odpovědnost za oblast pohledávek,
 • odpovědnost za správný chod, úplnost a včasnost jednotlivých oblastí podpůrných procesů, tj. účetnictví, pozemkové agendy, oblast veřejných zakázek a dotací, podporu IT,
 • řízení a kontrola činnosti podřízených zaměstnanců ekonomického úseku oblastního ředitelství.

Podmínky výkonu práce:

 • pozici v managementu oblastního ředitelství s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností,
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program, služební automobil i k soukromému užití,
 • zázemí velké společnosti.

Javory na Javořici a další dřeviny vysadí lidé 17. října na Vysočině během Dne za obnovu lesa. O jeho přípravě poslouchejte podcast Uchem v mechu nejen s Františkem Holenkou, krajským ředitelem Lesů z Jihlavy.