Ekonomický náměstek OŘ jižní Morava

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis;
 • strukturovaný profesní životopis včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …);
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

  

Termín pro zasílání přihlášek:   4.12.2020

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického, popř. lesnického směru (magisterský studijní program a vyšší);
 • minimálně 5 let odborné praxe ve vedoucí funkci výrobního podniku;
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti provozně-ekonomické, plánování nákladů a kontrolingu;
 • orientace v oblasti pozemkové agendy, veřejných zakázek a dotačních titulů výhodou;
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, koncepční a organizační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu;
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou;
 • dobrá uživatelská znalost MS Office;
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • odpovědnost za rozpracování hlavních směrů a zásad ekonomických plánů oblastního ředitelství (vč. místně příslušných lesních správ), prověřování a vyhodnocování jejich plnění;
 • organizace a vlastní zpracovávání podrobných rozborů výsledků hospodaření OŘ a jejich hodnocení za příslušné období dle pokynů oblastního ředitele a ředitelství podniku, popř. navrhování potřebných opatření a jejich realizace;
 • vyhodnocování efektivity nákladů a zajištění maximální úspory nákladů, odpovědnost za oblast pohledávek;
 • odpovědnost za správný chod, úplnost a včasnost jednotlivých oblastí podpůrných procesů, tj. účetnictví, pozemkové agendy, oblast veřejných zakázek a dotací, podporu IT;
 • řízení a kontrola činnosti podřízených zaměstnanců ekonomického úseku oblastního ředitelství.

Podmínky výkonu práce:

 • pozici v managementu oblastního ředitelství s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností;
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů;
 • nadstandardní benefitní program, služební automobil i k soukromému užití;
 • zázemí velké společnosti.

Lesy ČR chystají vánoční stromky do nemocnic