Ekonomický náměstek

Přihlášku a podklady (motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců) zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 27. 2. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání lesnického, popř. ekonomického směru (minimálně magisterský studijní program a vyšší);
 • minimálně 8 let praxe, z toho alespoň 5 let ve výrobním podniku;
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti provozně-ekonomické, finanční, personální a výrobních investic ve výrobní sféře;
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, koncepční a organizační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu;
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • rozpracovává hlavní směry a zásady výrobně-finančních plánů závodu, prověřuje a vyhodnocuje jejich plnění;
 • organizuje a sám se osobně podílí na podrobném zpracování rozborů výsledků hospodaření a zabezpečuje jejich hodnocení za příslušné období dle pokynů ředitele LZ a ředitelství podniku, popř. navrhuje potřebná opatření;
 • v souladu s platnými předpisy zajišťuje správný chod, úplnost a včasnost jednotlivých oblastí informační soustavy, tj. účetnictví, rozpočetnictví, kalkulaci, statistiky a operativní evidenci;
 • zajišťuje vypracování plánů technického a investičního rozvoje LZ a realizaci schválených plánů investic;
 • sleduje stav a pohyb hmotného a nehmotného majetku, zúčtovacích vztahů, nákladů, výnosů a zásob lesního závodu na účtech;
 • odpovídá za uplatňování personální a mzdové politiky podniku na lesním závodě a kontroluje jejich dodržování, odpovídá za řádné uplatňování norem spotřeby práce při výkonech, pracích a službách;
 • v souladu s ustanoveními Podpisového řádu a souvisejících předpisů zastupuje ředitele LZ v době jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu jeho povinností, práv a odpovědností;
 • řídí, usměrňuje, koordinuje a kontroluje činnost podřízených zaměstnanců dle organizační struktury LZ.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci v managementu lesního závodu;
 • odpovídající finanční ohodnocení dle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky, FKSP, 5 týdnů dovolené);
 • služební automobil i k soukromému užití.

Houslista Josef Špaček Z lásky k lesu: "Tři sta let starý javor a přesto si vyslouží potlesk vestoje." Děkujeme, že podporuje projekt #sazimelesynovegenerace.