Ekonomický ředitel, Ředitelství LČR

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis s nástinem ekonomické koncepce LČR, s.p. (rozsah max. 2 x A4),
 • strukturovaný profesní životopis, včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.   

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na sarka.matejickova@lesycr.cz

 

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání ideálně v oblasti ekonomiky, lesnictví (minimálně magisterský stupeň a vyšší),
 • minimálně 5 let praxe v ekonomické sféře u výrobní společnosti, z toho min. 3 roky ve vedoucích funkcích,
 • dále velmi dobrá znalost lesnického sektoru a problematiky, znalost tržního prostředí, obecná znalost právních předpisů se zaměřením na právní rozhled v dané oblasti, orientace v oblasti účetnictví, kontrolingu, investic, HR a IT,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, schopnost rozhodování, analytické a koncepční myšlení, dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
 • velmi dobrá znalost AJ nebo NJ,
 • dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky,
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • V přímé řídící působnosti generálního ředitele, odpovědnost zejména za:
 • definování strategií ve svěřené oblasti,
 • komplexní rozvoj a výsledky řízeného úseku a činností v rámci stanoveného strategického záměru a plánu podniku a jejích organizačních jednotek a v oblasti jejich kompetencí,
 • optimalizaci a rozvoj činností a služeb ekonomicky prospěšných pro podnik, tj. za nárůst tvorby přidané hodnoty a zvyšování hodnoty podniku,
 • plnění stanovených finančních i nefinančních ukazatelů výkonnosti,
 • dodržování příslušných zákonů, soulad činností s interními pravidly a postupy,
 • spolupráci s ostatními útvary podniku s cílem přispívat k plnění cílů a plánů i ostatních organizačních jednotek, které nejsou v přímé podřízenosti daného ředitele.

Podmínky výkonu práce:

 • vysoce odpovědnou pozici v top managementu podniku s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností,
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program,
 • zázemí velké společnosti.

Den za obnovu lesa spojil 31 tisíc lidí. Na 14 místech po celé České republice se vysázely stovky tisíc sazenic. Podívejte se na fotky.