Lesní správce LS Český Rudolec

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis,
 • strukturovaný profesní životopis, včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …) s přiloženou kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

Termín pro zasílání přihlášek:   18.11.2019

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na katerina.vavrova@lesycr.cz  .

 

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání, obor lesnictví, odborná praxe v provozu alespoň 5 let,
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření, správy a ochrany lesa, prodeje a dodávek dříví, mysliveckého hospodaření, správě movitého a nemovitého majetku a právních vztahů týkajících se tohoto majetku, plnění celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, elektronická pošta),
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • osobnostní předpoklady: schopnost řídit a motivovat podřízené, organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, odolnost vůči stresu, důvěryhodnost, spolehlivost, časová flexibilita,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • zajišťování chodu a fungování řízené LS a řízení činností a aktivit v její působnosti:
 • zejména zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti; zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů; zajišťování řádného mysliveckého hospodaření v režijních i pronajatých honitbách; ochrana lesů proti škodlivým činitelům i škodám způsobeným zvěří, přijímání opatření k předcházení škodám, zjišťování škůdců a ochrana proti nim,
 • řízení zaměstnanců organizačně začleněných v dané LS.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci,
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny,
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům apod.).

Den za obnovu lesa spojil 31 tisíc lidí. Na 14 místech po celé České republice se vysázely stovky tisíc sazenic. Podívejte se na fotky.