Lesní správce

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis;
 • strukturovaný profesní životopis včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …);
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

  

Termín pro zasílání přihlášek:   17. 1. 2021.

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • VŠ vzdělání, obor lesnictví, odborná praxe v provozu alespoň 5 let;
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření, správy a ochrany lesa, prodeje a dodávek dříví, mysliveckého hospodaření, správě movitého a nemovitého majetku a právních vztahů týkajících se tohoto majetku, plnění celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů;
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet, elektronická pošta);
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • osobnostní předpoklady: schopnost řídit a motivovat podřízené, organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, odolnost vůči stresu, důvěryhodnost, spolehlivost, časová flexibilita;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • zajišťování chodu a fungování řízené LS a řízení činností a aktivit v její působnosti;
 • zejména zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti;
 • zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů;
 • zajišťování řádného mysliveckého hospodaření v režijních i pronajatých honitbách;
 • ochrana lesů proti škodlivým činitelům i škodám způsobeným zvěří, přijímání opatření k předcházení škodám, zjišťování škůdců a ochrana proti nim;
 • řízení zaměstnanců organizačně začleněných v dané LS.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům apod.).

Z domova do lesa – distanční lesní pedagogika Lesů ČR přináší informace přesahující školní osnovy.