Náměstek pro vodní hospodářství a investice

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis;
 • strukturovaný profesní životopis včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …);
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

Termín pro zasílání přihlášek:   25. 4. 2021

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání technického (vodohospodářské, stavební, lesnické, …) nebo ekonomického směru, magisterský studijní program a vyšší;
 • min. 5 let odborné praxe ve vedoucí funkci;
 • odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti správy vodních toků, vodního hospodářství a řízení stavebních investic, jednání se státní správou a s dodavatelskými subjekty;
 • manažerské schopnosti – spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, koncepční a organizační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu;
 • autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa výhodou;
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou;
 • dobrá uživatelská znalost MS Office;
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • odpovědnost za zajištění a provádění výkonu správy určených drobných vodních toků (dle vodního zákona) a s tím souvisejících činností v rámci územní působnosti oblastního ředitelství;
 • odpovědnost za zabezpečení plánování, přípravy a realizace (inženýrsko-investorská činnost) staveb vodních děl (hrazení bystřin a strží, úpravy toků, protipovodňová opatření, malé vodní nádrže, revitalizace, lesnické meliorace apod.), lesnických komunikací, pozemních a ostatních staveb v rámci územní působnosti oblastního ředitelství;
 • organizace, koordinace, řízení a kontrola činnosti místně příslušných lesních správ v oblasti potřeb realizace investičních a neinvestičních opatření nejen stavebního charakteru;
 • řízení a kontrola činnosti podřízených zaměstnanců úseku vodního hospodářství a investic oblastního ředitelství.

Podmínky výkonu práce:

 • pozici v managementu oblastního ředitelství s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností;
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program, služební automobil i k soukromému užití;
 • zázemí velké společnosti.

Obnova státních lesů zrychluje. Lesy České republiky letos zalesní 21 tisíc hektarů holin a vysadí rekordních 85 milionů sazenic.