Obchodní ředitel

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška, motivační dopis a stručný návrh koncepce obchodu LČR (v max. rozsahu 3 stran A4),
 • strukturovaný profesní životopis, včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
 • vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.    

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na sarka.matejickova@lesycr.cz

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání ideálně v oblasti lesnictví, dřevařství nebo ekonomiky a obchodu (minimálně magisterský stupeň a vyšší),
 • minimálně 5 let praxe v obchodní sféře u výrobní společnosti, z toho min. 3 roky ve vedoucích funkcích,
 • velmi dobrá znalost lesnického sektoru a problematiky, znalost tržního prostředí, obecná znalost právních předpisů se zaměřením na právní rozhled v dané oblasti, ekonomické znalosti,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, schopnost rozhodování, analytické a koncepční myšlení, dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
 • velmi dobrá znalost AJ nebo NJ,
 • dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky,
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Podmínky výkonu práce:

 • Nabízíme:
 • Vysoce odpovědnou pozici v top managementu podniku s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností,
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program,
 • zázemí velké společnosti.

Program Lesů České republiky #vracimevodulesu po třech měsících: 14 dokončených vodohospodářských staveb za 51,2 milionů