Právník

Přihlášku a podklady (motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 24. 2. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
 • praxe v oboru minimálně 3 roky;
 • znalost právních přepisů zejména v oblasti občanského, správního a obchodního práva;
 • znalost problematiky zadávání veřejných zakázek;
 • schopnost ústní i písemné právní argumentace;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • osobnostní předpoklady: organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, odolnost vůči tresu, důvěryhodnost, spolehlivost, časová lexibilita;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • právní poradenství ohledně výkladu a aplikace předpisů nejen obecného hmotného práva (správní právo), dále speciálních právních norem lesní zákon, stavební zákon, vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny), ale i v otázkách souvisejících norem procesních;
 • právní poradenství převážně pro organizační útvary Ř LČR Hradec Králové, ale též organizačním jednotkám LČR dle potřeby;
 • zastupuje LČR při soudním řízení;
 • připravuje právní dokumenty dle potřeb LČR;
 • kontroluje správnost a úplnost návrhů smluv a dohod.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;
 • odpovídající finanční ohodnocení dle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky, FKSP, 5 týdnů dovolené).

Houslista Josef Špaček Z lásky k lesu: "Tři sta let starý javor a přesto si vyslouží potlesk vestoje." Děkujeme, že podporuje projekt #sazimelesynovegenerace.