Právník

Přihlášku, motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 30. 9. 2020.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
 • praxe v oboru minimálně 3 roky;
 • znalost právních přepisů zejména v oblasti občanského, správního a pracovního práva;
 • schopnost ústní i písemné právní argumentace;
 • dobrá znalost práce na PC (především MS Office);
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • schopnost vysokého pracovního nasazení, organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost.

Pracovní působnost:

 • komplexní zabezpečení právní podpory a právního poradenství v rozsahu agendy a zodpovědnosti KŘ;
 • zastupuje LČR při soudním řízení;
 • připravuje podklady pro vymáhání pohledávek;
 • připravuje právní dokumenty dle potřeb organizačních jednotek krajského ředitelství;
 • kontroluje správnost a úplnost návrhů smluv a dohod;
 • poskytuje právní poradenství organizačním jednotkám spadajících pod krajské ředitelství;
 • vede registr soudních sporů.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;
 • odpovídající finanční ohodnocení dle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky, FKSP, 5 týdnů dovolené).

Javory na Javořici a další dřeviny vysadí lidé 17. října na Vysočině během Dne za obnovu lesa. O jeho přípravě poslouchejte podcast Uchem v mechu nejen s Františkem Holenkou, krajským ředitelem Lesů z Jihlavy.