Ředitel/ka Krajského ředitelství Jihlava

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis,
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,

 

Termín pro zasílání přihlášek:   31.10.2019

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na sarka.matejickova@lesycr.cz

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání, výhodou lesnického směru (minimálně magisterský studijní program a vyšší),
 • minimálně 8 let praxe v oboru lesnictví, z toho min. 3 roky ve vedoucích funkcích,
 • znalost lesnického sektoru a problematiky, obecná znalost právních předpisů se zaměřením na právní rozhled v lesnické oblasti, ekonomické znalosti, zkušenosti ze spolupráce s územní samosprávou,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, komunikativnost, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu,
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou,
 • dobrá uživatelská znalost MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • organizuje a řídí činnost krajského ředitelství a podřízených lesních správ v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy podniku,
 • je odpovědný za plánování a za hospodářský výsledek krajského ředitelství včetně lesních správ,
 • působí v oblasti lesního práva, myslivosti, ochrany životního prostředí,
 • spravuje určený majetek a zajišťuje podnikatelské aktivity v regionu,
 • navrhuje zlepšení struktury majetku, směny pozemků, jejich efektivní využívání,
 • kontroluje hospodárnost lesnických činností a zabezpečuje ochranu spravovaného majetku,
 • kontroluje činnost lesních správ začleněných dle regionálního umístění do působnosti KŘ,
 • organizuje spolupráci mezi podnikem a orgány samosprávy v určeném území,
 • zajišťuje uplatňování zásad státní lesnické politiky, zabezpečuje realizaci regionální lesnické politiky LČR, zajišťuje plnění celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů ve své územní působnosti.

Podmínky výkonu práce:

 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program,
 • pozici v širším managementu podniku s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností,
 • zázemí velké společnosti.

Stáhněte si naši novou mobilní aplikaci Klub nového lesa! Pomůže Vám 19. října v navigaci na Vaši nejbližší lokalitu na Den za obnovu lesa.