referent pozemkové evidence

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 30. 9. 2021.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavební nebo lesnické;
 • odborná praxe 1 rok a více v oblasti pozemkové evidence výhodou;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, loajalita, asertivita.

Pracovní působnost:

 • veškerou agendu související s vlastnictvím nebo užíváním pozemků LČR;
 • agendu související s ochranou pozemků určených k plnění funkce lesa a zemědělského půdního fondu;
 • metodickou a kontrolní činnost referentů pro katastr a restituce na LS;
 • agendu spojenou s nájmy a převody pozemků v rámci příslušných předpisů;
 • připravuje podklady pro majetkové smlouvy;
 • vypracovává návrhy a zpracovává podklady pro majetkoprávní vypořádání a pro odstraňování majetkových nesouladů;
 • jedná s příslušnými katastrálními úřady a s ostatními orgány státní správy a úřady;
 • vyřizuje žádosti o restituce na základě zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 229/1991 Sb. a kontroluje činnost podřízených OJ v této oblasti;
 • spolupracuje s referenty pro katastr a restituce podřízených LS a s právníkem OŘ na přípravě a vyhotovování smluvních převodů pozemků týkajících se nakládání s majetkem státu s právem hospodařit LČR, vede jejich evidenci a provádí jejich archivaci;
 • další povinnosti vyplývající z vnitřních a obecně platných právních předpisů.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravné, FKSP - osobní účet, 200 hodin dovolené).

Den za obnovu lesa, největší lesnická akce pro veřejnost, letos bude! Šestnáctého října, na třinácti místech, ve všech krajích