Specialista vodního hospodářství – Teplice

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 24. 1. 2021.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru - nejlépe vodohospodářské stavby, krajinné inženýrství apod;
 • odborná praxe min. 5 let v oblasti vodohospodářské;
 • autorizace v oboru stavby vodního hospodářství - výhodou;
 • znalost platné legislativy a norem ČR v oblasti vodohospodářské stavební činnosti;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, loajalita, asertivita.

Pracovní působnost:

 • řízení a organizace činnosti zaměstnanců a zabezpečení výkonu správy drobných vodních toků;
 • zajištění a provádění výkonu správy určených drobných vodních toků (dle vodního zákona a vnitřních předpisů) a s tím souvisejících činností v rámci územní působnosti oblastního ředitelství;
 • péči o koryta vodních toků a břehové porosty, údržbu vodních děl nezbytných k zabezpečení funkcí vodních toků;
 • přípravu a zajištění úprav toků a protipovodňových opatření včetně finančních potřeb dle stavu vodotečí a základních prostředků na nich a požadavků orgánů státní správy;
 • sestavení a zpracování ročního plánu investičních a neinvestičních prostředků;
 • spolupráce při zabezpečení a provádění přípravy a realizace (inženýrsko-investorská činnost) staveb vodních děl;
 • technický dozor stavebníka;
 • řešení mimořádných situací havárií a povodní;
 • vedení příslušných evidencí agend správy drobných vodních toků a plánů;
 • další povinnosti vyplývající z vnitřních a obecně platných právních předpisů.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci,
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny,
 • zázemí velké, stabilní společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, příspěvky z FKSP, služební vozidlo k soukromým účelům apod).

Z domova do lesa – distanční lesní pedagogika Lesů ČR přináší informace přesahující školní osnovy.