Správce toků ST-OP Dyje

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky do 19.7.2019 na pavel.hopjan@lesycr.cz .

 

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské (případně středoškolské) vzdělání technického směru ( stavební - vodní stavby, lesnické, krajinné inženýrství);
 • řidičský průkaz skupiny „B“, aktivní řidič;
 • dobrá uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, internet);
 • dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem;
 • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita, flexibilita.

Pracovní působnost:

 • zajišťuje a provádí výkon správy určených drobných vodních toků (dle vodního zákona) a s tím související činnosti;
 • zajišťuje péči o koryta vodních toků a břehové porosty;
 • předkládá návrhy nutných opatření včetně finančních potřeb dle stavu vodních toků a základních prostředků na nich, požadavků dotčených pobřežníků, samosprávy a orgánů státní správy;
 • zajišťuje výkon inženýrské a investorské činnosti u akcí stavebního charakteru (hrazení bystřin a strží, úpravy toků, protipovodňová opatření, malé vodní nádrže, revitalizace apod.) a při péči o břehové porosty;
 • vede technickoprovozní evidenci dlouhodobého majetku - staveb souvisejících se spravovanými toky;
 • připravuje podklady k zadávání zakázek a k uzavírání smluvních vztahů;
 • spolupracuje při zajišťování majetkoprávního vypořádání staveb a při vedení technickoprovozní evidence pozemků.

Podmínky výkonu práce:

 • mzda dle kvalifikace kandidáta, roční výkonnostní odměny;
 • systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky);
 • 5 týdnů dovolené;
 • zkušební doba 3 měsíce;
 • doba určitá dle ZP, celkem max. 3 roky

Program Lesů České republiky #vracimevodulesu po třech měsících: 14 dokončených vodohospodářských staveb za 51,2 milionů