Správce toků ST – OP Vltavy

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky do 12.7.2019 na katarina.vavrova@lesycr.cz .

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • Vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání technického směru (stavební - vodní stavby, lesnické, krajinné inženýrství);
 • odborná praxe minimálně 2 roky (projekční činnost, stavební firma, stavby lesních cest a meliorací, státní správa v příbuzném oboru, atp.);
 • řidičský průkaz skupiny „B“;
 • dobrá uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, Internet);
 • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita, flexibilita.

Pracovní působnost:

 • Zajišťuje a provádí výkon správy určených drobných vodních toků (dle vodního zákona) a s tím související činnosti;
 • zajišťuje péči o koryta vodních toků a břehové porosty;
 • předkládá návrhy nutných opatření včetně finančních potřeb dle stavu vodních toků a základních prostředků na nich, požadavků dotčených pobřežníků, samosprávy a orgánů státní správy;
 • zajišťuje výkon inženýrské a investorské činnosti u akcí stavebního charakteru (hrazení bystřin a strží, úpravy toků, protipovodňová opatření, malé vodní nádrže, revitalizace apod.) a při péči o břehové porosty;
 • vede technickoprovozní evidenci dlouhodobého majetku - staveb souvisejících se spravovanými toky;
 • připravuje podklady k zadávání zakázek a k uzavírání smluvních vztahů;
 • spolupracuje při zajišťování majetkoprávního vypořádání staveb a při vedení technickoprovozní evidence pozemků.

Podmínky výkonu práce:

 • Mzda dle kvalifikace kandidáta, roční výkonnostní odměny;
 • systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky);
 • 5 týdnů dovolené;
 • pracovní doba 40 hodin týdně;
 • zkušební doba 3 měsíce;
 • doba určitá dle ZP, zástup za mateřskou dovolenou.

Program Lesů České republiky #vracimevodulesu po třech měsících: 14 dokončených vodohospodářských staveb za 51,2 milionů