technický pracovník – lesní hospodářství

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 10. 7. 2022.

Pracovní místo je vhodné pro muže i ženy.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • středoškolské vzdělání lesnického směru - není podmínkou;
 • odborná praxe v lesnictví výhodou;
 • pozice vhodná i pro absolventy lesnických škol;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • dobrá uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • aktivní výkon práva myslivosti výhodou (zbrojní průkaz, lovecký lístek);
 • osobnostní předpoklady: samostatnost, důslednost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita.

Pracovní působnost:

 • vedení agend – např. lesní výroba, sadební materiál, přípravky na ochranu rostlin, genetika, dotace, ochrana přírody;
 • pořizování dat do lesnického systému;
 • příjem a expedice dříví včetně vyhotovení příslušných dokladů;
 • kontrola správná realizace zadané sortimentace dříví;
 • zajišťování dodávek surového dříví ze zásob LS dle jednotlivých obchodních kanálů;
 • organizování dopravy a zajištění dozoru nad nakládkou dříví;
 • zaměřování ploch pěstební a těžební činnosti
 • kontrola výskytu škodlivých činitelů u nezajištěných porostů;
 • kontroly a aplikace obranných opatření proti biotickým škůdcům lesa;
 • vyznačování nahodilé, předmýtní a mýtní těžby dřeva;
 • obnovy lesních porostů, ochrany porostů a prořezávek;
 • přejímky prací pěstební a těžební činnosti;
 • spolupráce při získávání podkladů pro roční projekty pěstebních činností.

Podmínky výkonu práce:

 • mzdu dle kvalifikace kandidáta, roční odměny;
 • zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravné, FKSP - osobní účty, 200 hodin dovolené);
 • možnost výkonu práva myslivosti v režijní honitbě lesní správy;
 • PP na dobu určitou.