technický pracovník – lesní hospodářství

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na prace@lesycr.cz do 31. 3. 2023.

Pracovní místo je vhodné pro muže i ženy.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • středoškolské vzdělání lesnického směru (není podmínkou);
 • odborná praxe v lesnictví výhodou;
 • pozice vhodná i pro absolventy lesnických škol;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • aktivní výkon práva myslivosti výhodou (zbrojní průkaz, lovecký lístek);
 • osobnostní předpoklady: samostatnost, důslednost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita.

Pracovní působnost:

 • kontrola výskytu škodlivých činitelů u nezajištěných porostů;
 • kontroly a aplikace obranných opatření proti biotickým škůdcům lesa;
 • vyznačování nahodilé, předmýtní a mýtní těžby dřeva;
 • obnovy lesních porostů, ochrany porostů a prořezávek;
 • přejímky prací pěstební a těžební činnosti;
 • kontrola správné realizace zadané sortimentace dříví;
 • příjem a expedice dříví včetně vyhotovení příslušných dokladů;
 • zajišťování dodávek surového dříví ze zásob LS dle jednotlivých obchodních kanálů;
 • organizování dopravy a zajištění dozoru nad nakládkou dříví;
 • zabezpečování bezpečnosti při nakládce dříví;
 • spolupráce při získávání podkladů pro roční projekty pěstebních činností;
 • vedení agend dle vnitřních pravidel podniku (např. zadávání těžeb, pořizování evidence napadených stromů, vedení evidence kontrol obranných opatření, pořizování dat do lesnického systému, atp.).

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a tvůrčí práci;
 • mzdu dle kvalifikace kandidáta, roční odměny;
 • zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravné, FKSP - osobní účty, 200 hodin dovolené);
 • možnost výkonu práva myslivosti v režijní honitbě lesní správy;
 • pracovní poměr na dobu určitou.

SOUTĚŽTE s Klubem nového lesa a vyhrajte víkendový pobyt pro celou rodinu!