Technický pracovník pro provozní činnosti (OVH)

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte elektronicky do 31.10. 2019 na katerina.vavrova@lesycr.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské případně středoškolské vzdělání technického směru (vodohospodářské stavby, krajinné inženýrství, lesnické);
 • odborná praxe min. 3 roky v oblasti projektování staveb, investorské nebo stavebně realizační;
 • výhodou je autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa;
 • znalost platné legislativy a norem ČR v oblasti stavební činnosti;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, internet, Kross);
 • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita, asertivita.

Pracovní působnost:

 • Metodické zabezpečení výkonu správy vodních toků a vodohospodářského majetku dle příslušných právní předpisů a vnitřních předpisů podniku. Plánování přípravy opatření včetně finančních potřeb, zajišťování metodiky a koncepce protipovodňové ochrany, hrazení bystřin a strží, lesotechnických meliorací, úprav toků, malých vodních nádrží, revitalizací apod.. Metodické vedení přípravy uzavírání smluvních vztahů, inženýrsko-investorské činnosti, výkonu technického dozoru stavebníka a kontrolní činnost na úseku vodního hospodářství. A dále:
 • technická a metodická podpora, kontrolní činnost při plánovaní vodohospodářských stavebních akcí na jednotlivých organizačních jednotkách LČR, evidence a vyhodnocování navrhovaných opatření – plánování opatření;
 • technická a metodická podpora, kontrolní činnost v oblasti předrealizační přípravy vodohospodářských stavebních zakázek na jednotlivých organizačních jednotkách LČR – inženýrsko-investorská činnost;
 • technická a metodická podpora, kontrolní činnost při realizaci vodohospodářských stavebních zakázek na jednotlivých organizačních jednotkách LČR – při výkonu TDS;
 • zabezpečování ostatních technickoprovozních činností (technickoprovozní evidence vodních děl, péče o břehové porosty, technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, protipovodňové a havarijní plány, vyjadřovací činnost apod.);
 • příprava vnitropodnikových předpisů, pracovních postupů, metodik a koncepcí souvisejících s vodohospodářskou stavební činností státního podniku a zajištění jejich souladu s platnou legislativou ČR;
 • další povinnosti vyplývající z vnitřních a obecně platných právních předpisů.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou, tvůrčí práci;
 • mzdu dle kvalifikace kandidáta, roční odměny;
 • systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky 5 týdnů dovolené);
 • doba určitá, následně doba neurčitá.

Stáhněte si naši novou mobilní aplikaci Klub nového lesa! Pomůže Vám 19. října v navigaci na Vaši nejbližší lokalitu na Den za obnovu lesa.