Technický pracovník pro stavební činnost

Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 31. 1. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské případně středoškolské vzdělání technického směru (stavební, vodohospodářské, lesnické);
 • odborná praxe min. 3 roky (např. projektování staveb, realizace staveb);
 • znalost platné legislativy a norem ČR v oblasti stavební činnosti;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet).

Pracovní působnost:

 • návrh plánu výstavby (připravuje plány na jednotlivé roky, připravuje záměry staveb, administruje aplikaci Jasanora, apod.);
 • realizaci výstavby, rekonstrukce a modernizace lesních cest a svážnic, provozních budov a ostatních staveb (předává staveniště, pravidelně kontroluje, kontroluje vedení stavebního deníku, organizuje kontrolní dny, přebírá dokončenou stavbu, řeší vady, nedodělky a reklamace, atd.);
 • inženýrskou činnost a výkon technického dozoru stavebníka v souladu s platnými předpisy;
 • návrhy oprav a údržeb hmotného investičního majetku;
 • zabezpečuje inženýrskou činnost související s přípravou a realizací staveb, potvrzování číselné a věcné správnosti dodavatelských faktur;
 • zabezpečuje podklady pro výběrová řízení a pro projektovou dokumentaci a realizaci staveb.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou, tvůrčí práci;
 • mzda dle kvalifikace kandidáta, roční výkonnostní odměny;
 • systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky);
 • 5 týdnů dovolené;
 • doba určitá dle ZP, posléze doba neurčitá.

Projekt #vracimevodulesu i v roce 2020: Loni se nám podařilo víc než sto projektů za téměř čtvrt miliardy korun. A chystáme 150 dalších!