Top management LČR – ekonomický, správní, obchodní ředitel a ředitel lesního a vodního hospodářství

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

* přihláška s uvedením pracovní funkce, o kterou se ucházíte,
* motivační dopis a stručný návrh koncepce oblasti, o kterou se ucházíte
  (v max. rozsahu 3 stran A4),
* strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …)
* kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
* výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
* vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
  o ochraně osobních údajů, v platném znění.  
Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Předpokládaný termín osobních pohovorů pro vybrané uchazeče:   29.10.2018

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na sarka.matejickova@lesycr.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru (minimálně magisterský stupeň a vyšší),
 • minimálně 5 let praxe v oboru, z toho min. 3 roky ve vedoucích funkcích,
 • velmi dobrá znalost daného sektoru a problematiky, znalost tržního prostředí, obecná znalost právních předpisů se zaměřením na právní rozhled v dané oblasti, ekonomické znalosti, zkušenosti ze spolupráce s územní samosprávou,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, schopnost rozhodování, analytické a koncepční myšlení, dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ,
 • dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky,
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • řízení dané odborné oblasti činností - metodické řízení, návrhy a koncepce na optimalizaci postupů, evidence, sumarizace, vyhodnocování potřebných údajů vztahujících se k dané činnosti, příp. jejich poskytování stanoveným dalším osobám, útvarům, institucím (interně i externě), zpětná vazba o průběhu realizace činností, příp. vyskytujících se nedostatcích, návrh a realizace opatření za účelem jejich řešení, plánování činností na další období...

Podmínky výkonu práce:

 • vysoce odpovědnou pozici v top managementu podniku s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností,
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program,
 • zázemí velké společnosti.