Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

Termín pro zasílání přihlášek:   14.4.2019

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na katerina.vavrova@lesycr.cz  .

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

 

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška a motivační dopis,
 • stručná představa o směřování OICT (do rozsahu 1 x A4),
 • strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail …),
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
 • vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), v platném znění.

 

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • Vysokoškolské vzdělání,
 • minimálně 5 let praxe v oboru ICT,
 • znalost problematiky řízení lidí, projektů, nákupů,
 • znalost problematiky veřejných zakázek,
 • schopnost stanovit strategii IT a dosahovat cílů,
 • výhodou znalost řešení Oracle, MS, IBM TSM a HW IBM, HP, CISCO
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, schopnost uvažovat analyticky, komunikativnost, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • Zodpovědnost za organizaci a řízení odboru ICT v souladu s obecně platnými právními předpisy a organizačním řádem podniku. Zodpovědnost za navrhování koncepčních řešení dalšího rozvoje, zajištění metodického řízení činností daných působností řízeného odboru v ostatních OJ podniku.

Podmínky výkonu práce:

 • Samostatnou a vysoce odpovědnou práci,
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny za dosažení cílů,
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům apod.).