Vedoucí odboru vnějších vztahů

Termín pro zasílání přihlášek:   17.12.2018

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na katerina.vavrova@lesycr.cz

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
 • vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), v platném znění.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • Vysokoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe v oblasti marketingu, komunikace, PR
 • aktivní znalost AJ popř. NJ,
 • velmi dobrá uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, Power Point) a elektronických komunikačních nástrojů,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • manažerské schopnosti – kreativita, spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, komunikativnost, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • Vytváří, aktualizuje a řídí marketingovou a komunikační strategii podniku s cílem podporovat pozitivní prezentaci podniku z pohledu jeho hospodářské, environmentální i společenské role,
 • řídí a koordinuje realizaci marketingových a komunikačních plánů, tj.:
 • reklamní i PR aktivity,
 • propagaci podniku, výstavnictví a sponzoring,
 • projekty budující vztahy s významnými cílovými skupinami (např. širší veřejností a mládeží, organizacemi ochrany přírody, občanskými sdruženími, orgány státní správy a samosprávy),
 • komunikační nástroje, projekty a publikační činnost (např. internetovou prezentaci, podnikový časopis, sociální sítě, informační centra, tiskoviny, audiovizuální materiály apod.),
 • v koordinaci s odbornými úseky řídí odpovídající projekty a nástroje interní komunikace,
 • metodicky řídí lesní pedagogiku jako osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti lesnictví ve školách a vzdělávacích centrech.

Podmínky výkonu práce:

 • kreativní, samostatnou a odpovědnou práci,
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční výkonnostní odměny,
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům apod.).