Vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

Termín pro zasílání přihlášek:   23.4.2019 do 10:00 hod.

 Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na katerina.vavrova@lesycr.cz

 Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

 

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis vč. referenčních veřejných zakázek (název zakázky, finanční objem zakázky, vyhlašovatel),
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
 • vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), v platném znění.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • VŠ vzdělání, výborná znalost legislativního rámce v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • min. 5 let praktických zkušeností v oblasti ZVZ,
 • praxe v řídící pozici v oblasti zadávání veřejných zakázek výhodou
 • velmi dobré organizační dovednosti, spolehlivost, schopnost rozhodování, koncepční a praktické uvažování, komunikativnost, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu,
 • dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, Internet, elektronická pošta),
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • Odpovídá za metodické řízení a interní kontrolní činnost pro oblast zadávání veřejných zakázek, zejména:
 • zajištění zadávacích řízení na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
 • zpracování dokumentací veřejných zakázek, včetně smluvní dokumentace,
 • zajištění publikační povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek,
 • administraci průběhu výběrových řízení, námitek uchazečů,
 • vyřizuje agendu spojenou s řízením o přezkoumání úkonů zadavatele vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
 • metodicky řídí jednotlivé OJ v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby,
 • optimalizuje nastavení systému zadávání veřejných zakázek v LČR,
 • spolupracuje s externími firmami, které provádějí pro LČR činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek na dodávky a služby,
 • koordinuje jednotlivé činnosti odboru, stanovuje priority v souladu s požadavky podniku.

Podmínky výkonu práce:

 • Samostatnou a vysoce odpovědnou práci,
 • odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, roční odměny za dosažení cílů,
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům apod.).