Vedoucí správy toků

Přihlášku a podklady (motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců) zasílejte elektronicky na lenka.volakova@lesycr.cz do 12. 4. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání, obor vodní hospodářství, stavebnictví, popř. lesnictví;
 • odborná praxe alespoň 5 let;
 • odborné znalosti zejména v oblasti správy vodních toků, vodního hospodářství a stavebnictví, správy movitého a nemovitého majetku a právních vztahů týkajících se tohoto majetku, plnění celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů;
 • manažerské schopnosti - schopnost řídit a motivovat podřízené, organizační schopnosti, schopnost rozhodování, analytické myšlení, spolehlivost, komunikativnost, odolnost vůči stresu;
 • dobrá uživatelská znalost MS Office;
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič;
 • občanská a morální bezúhonnost.

Pracovní působnost:

 • zajišťování chodu a fungování řízené ST a řízení činností a aktivit v její působnosti - zejména:
 • řádného výkonu správy vodních toků, včetně evidence vodních toků a vodních děl, plánování, financování a zadávání zakázek;
 • majetkové správy a obchodních i ekonomických vztahů;
 • prohlídek vodních toků a vodních děl, vyjadřovací činnosti jako správce toků;
 • přípravy a realizace opatření na vodních tocích a s tím související inženýrsko-investorské činnosti;
 • výkonu technickobezpečnostního dohledu nad spravovanými vodními díly a péče o břehové porosty;
 • organizuje spolupráci mezi podnikem a orgány samosprávy v určeném území;
 • řízení zaměstnanců organizačně začleněných v dané ST.

Podmínky výkonu práce:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;
 • odpovídající finanční ohodnocení dle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky, FKSP, 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i k soukromým účelům).

Výzva pro studenty starší 18 let – Přijďte, pomozte v lese a vydělejte si.