vrcholový management: ředitel/ka lesního a vodního hospodářství, správní, ekonomický a obchodní ředitel/ka – prodlouženo!

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • přihláška s uvedením pracovní funkce, o kterou se ucházíte,
 • motivační dopis a stručný návrh koncepce oblasti, o kterou se kandidát uchází (v max. rozsahu 3 stran A4),
 • strukturovaný profesní životopis, včetně osobních kontaktů (adresa, telefon, e-mail …),
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na sarka.matejickova@lesycr.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru (minimálně magisterský stupeň a vyšší),
 • minimálně 8 let praxe v oboru, z toho min. 3 roky ve vedoucích funkcích,
 • velmi dobrá znalost daného sektoru a problematiky, znalost tržního prostředí, obecná znalost právních předpisů se zaměřením na právní rozhled v dané oblasti, ekonomické znalosti, zkušenosti ze spolupráce s územní samosprávou,
 • manažerské schopnosti - spolehlivost, schopnost rozhodování, analytické a koncepční myšlení, dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ,
 • dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky,
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Podmínky výkonu práce:

 • vysoce odpovědnou pozici v top managementu podniku s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností,
 • odměňování odpovídající pracovní funkci + výkonnostní systém dle plnění stanovených ukazatelů a nadstandardní benefitní program,
 • zázemí velké společnosti.