O dřevě

Třetina našeho území je porostlá lesem. V tomto ohledu je Česko 12. nejlesnatějším státem v Evropě. V zásobě dřeva na 1 hektar lesa jsme s 246 m3/ha na 4. místě a v ročním přírůstu dřeva na hektar (7,8 m3/ha) na 6. místě pomyslných evropských tabulek.

V českých lesích přiroste za rok asi 18 milionů krychlových metrů dřeva, vytěží se zhruba 14 – 15 milionů. Zásoba dřeva v našich lesích tedy rok od roku stoupá.

V období po druhé světové válce bylo dřevo v bývalém Československu zařazeno mezi strategické suroviny, s kterými je nutno při tuzemském užití šetřit.Došlo k významnému snížení využívání dřeva v národním hospodářství Československa, posléze České republiky, a to tak, že ČR se v této oblasti pohybuje na jednom z posledních míst v Evropě.

Dlouhodobou vizí je, aby se během 10 let roční spotřeba dřeva na jednoho obyvatele v ČR zdvojnásobila z nynějších 0,23 m3 na 0,46 m3. V Rakousku byl během posledních 15 let zaznamenán vzrůst spotřeby dřeva na jednoho obyvatele z 0,30 m3 na 0,62. Velkého zvýšení využívání dřeva na jednoho obyvatele dosáhly také skandinávské státy, kde je na špici Finsko s 1,00 m3 na jednoho obyvatele.

V současné době komplex dřevozpracujícího průmyslu v ČR zaměstnává více než 207 tis. pracovníků, což je 16% podíl na zaměstnanosti celého zpracovatelského průmyslu. Počet zaměstnanců v lesním hospodářství se pohybuje kolem 24 000.

Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám a jeho používání je šetrné k životnímu prostředí.

(Zdrojem informací je nadace Dřevo pro život, která byla v květnu roku 2005 založena na podporu využívání dřeva jako obnovitelné suroviny. Státní podnik Lesy České republiky je jejím spoluzakladatelem.)