Akce pro veřejnost

 

Dny s Lesy České republiky

Projekt pod touto hlavičkou probíhá již od roku 2000. Každý rok se v lesích spadajících pod správu našeho podniku od začátku jara do podzimu organizují soutěžní a poznávací dny pro děti a mládež. Akce se konají v různých koutech České republiky, a tak ač mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Po registraci účastníků následuje slavnostní přivítání a zahájení soutěžního dne, často za doprovodu trubače. Dopoledne si mohou děti ověřit své znalosti přírody i svou fyzickou zdatnost na lesních stezkách, které jsou vždy dopředu pečlivě připraveny. Na odpoledne je přichystáno malé občerstvení (třeba opékání buřtíků za pěkného počasí) a další doprovodné programy, např. divadelní představení, ukázky výcviku dravců nebo střelba z luku. Na závěr samozřejmě probíhá vyhlášení výsledků a rozdávání cen těm nejlepším, nakonec ale každý účastník, který se alespoň trochu snažil, dostane od nás malé dárky.

Akce jsou účastníky i organizátory velmi oblíbené, přijměte tedy srdečné pozvání na některé z nich!