Užitečné odkazy

Lesy Česke republiky, s.p. – odkazy na tematické weby

Další organizace s právem hospodaření s lesy ve vlastnictví státu:

Správa národního parku Šumava
Národní park Podyjí
Správa Krkonošského národního parku
Národní park České Švýcarsko
Lesní správa Lány pod Kanceláří prezidenta ČR
  Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ministerstva:

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Správy povodí:

Povodí Vltavy
Povodí Ohře
Povodí Moravy
Povodí Odry
  Povodí Labe

Lesnické odkazy:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
  Česká lesnická společnost
  Silvarium.cz
  Lesnictví.cz

Ochrana přírody:

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  Státní fond životního prostředí
  Česká inspekce životního prostředí

Ostatní odkazy:

  Rozcestník eAGRI – Legislativa
  Vodohospodářský informační portál
  Český hydrometeorologický ústav
  Národní zemědělské muzeum
  Akademie věd České republiky
  Grantová agentura České republiky
  Biosférická rezervace Dolní Morava
  Schwarzenberský plavební kanál
  Úřady v ČR
  Města a obce
  Portál veřejné správy České republiky
  Sbírka zákonů

Lesy v zahraničí:

  Lesy Slovenskej republiky
  Lasy państwowe
  Hrvatske šume
  Bayerische Staatsforstverwaltung
  Landesforstverwaltung Baden-Württemberg
  Osterreichische Bundesforste
  Metsahallitus
  FAO Forestry Department