Grantová služba

 

Soutěž (předkládání nabídek) k řešení výzkumných projektů na konkrétní stanovená témata je vypisována zpravidla dvakrát ročně (do konce dubna a října), může však být v případě potřeby urychleného řešení vypsána i v mimořádném termínu. Pravidla pro účastníky soutěže jsou uvedena ve zveřejněné výzvě. Její přílohou je Přehled témat, Formulář pro předkládání nabídek a Vzor smlouvy o dílo na řešení projektu. Rozhodnutí zadavatele o výběru projektů a řešitelů je uvedeno po ukončení soutěže pod odkazem Výsledek výběrového řízení.

V tuto chvíli se nekonají žádné soutěže!

Grantová služba (GS) státního podniku Lesy České republiky byla založena v roce 2002.

Cílem GS je především hledání úspor a zvyšování efektivnosti činností prováděných LČR prostřednictvím výzkumných úkolů. Vypisování témat k řešení proto vychází z požadavků organizačních jednotek LČR.

Zpřístupnění výsledků výzkumu, které mají často velký význam i pro jiné vlastníky lesa, instituce i další organizace, je jednou z forem naplňování cílů ve veřejném zájmu (Program 2020). Proto GS informuje o vypsaných soutěžích na řešení vybraných témat výzkumu, řešených projektech a dosažených výsledcích.