Grantová služba

 

Pozor! Na stránce Soutěže je uveřejněna nová výzva k podání návrhu na řešení výzkumných projektů.

Grantová služba (GS) státního podniku Lesy České republiky byla založena v roce 2002.

Cílem GS je především hledání úspor a zvyšování efektivnosti činností prováděných LČR prostřednictvím výzkumných úkolů. Vypisování témat k řešení proto vychází z požadavků organizačních jednotek LČR.

Zpřístupnění výsledků výzkumu, které mají často velký význam i pro jiné vlastníky lesa, instituce i další organizace, je jednou z forem naplňování cílů ve veřejném zájmu (Program 2020). Proto GS informuje o vypsaných soutěžích na řešení vybraných témat výzkumu, řešených projektech a dosažených výsledcích.

Zveřejněny jsou stručné souhrny závěrečných zpráv. V případě zájmu o úplnou nezkrácenou verzi závěrečných zpráv v elektronické podobě (CD-ROM) kontaktujte Grantovou službu LČR (Oddělení výzkumu a projektů EU)