Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
136 Vývoj smart aplikace pro predikci početnosti a prevalence klíštěte obecného v lesních ekosystémech V řešení Plně financované projekty
135 Ekonomická analýza variantních modelů výchovy mladých lesních porostů V řešení Plně financované projekty
134 Metodologie vyhodnocování simulovaných pěstebních zásahů ve 3D V řešení Plně financované projekty
133 Obnova hospodaření tvarem lesa středního v kategorii lesů zvláštního určení V řešení Plně financované projekty
132 Využití biologických přípravků v předosevní přípravě a před síjí osiva lesních dřevin V řešení Plně financované projekty
131 Vyhodnocení měřených biometrických údajů testovacích potomstev borovice lesní V řešení Plně financované projekty
130 Analýza požadavků, návrh a vývoj platformy pro řízení a evidenci myslivosti v honitbách Lesů ČR, s. p. V řešení Plně financované projekty
129 Stanovení optimální vyspělosti a fyziologických vlastností sadebního materiálu borovice lesní pro obnovu porostů středních a vyšších poloh V řešení Plně financované projekty
128 Implementace provozní statistické inventarizace v podmínkách LČR V řešení Plně financované projekty
127 Ověření vlivu relativního nasycení lesních půd vodou na ujímavost ve vztahu k termínu výsadby při umělé obnově holin V řešení Plně financované projekty
126 Zpracování databáze certifikovaných stavebních dílů (skladeb konstrukcí) a detailů pro dřevostavby V řešení Plně financované projekty
125 Experimentální postupy obnovy lesa domácími a introdukovanými dřevinami v podmínkách klimatických změn V řešení Plně financované projekty
124 Vyhodnocení produkčního a pěstebního potenciálu modřínu opadavého na vybraném modelovém území V řešení Plně financované projekty
123 Možnosti eliminace negativních dopadů vlivu zvěře na lesní porosty V řešení Plně financované projekty
122 Analýza elektronického příjmu dříví na odvozním místě a výběr optimální dostupné technologie pro potřeby LČR, s.p. V řešení Plně financované projekty
121 Prostorová aktivita jelena evropského v oblastech návratu vlka obecného V řešení Plně financované projekty
120 Podkorní hmyz na modřínu opadavém – bionomie a možnosti účinnější ochrany lesa V řešení Plně financované projekty
119 Vyhodnocení odrůstání a prosperity výsadeb introdukovaných dřevin na LS Vítkov V řešení Plně financované projekty
118 Optimalizace otráveného lapáku pro maximální odchyt lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) V řešení Plně financované projekty
117 Návrh uplatnění ořešáku černého (Juglans nigra L.) při obnově lesních porostů v podmínkách LS Luhačovice na základě analýzy přírodních podmínek a hodnoty produkce V řešení Plně financované projekty