Optimalizace otráveného lapáku pro maximální odchyt lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.)

Téma: Stanovení odchytové kapacity otrávených lapáků během rojení lýkožrouta smrkového se zvláštním zřetelem na kulminaci rojení

Cílem projektu je stanovit kapacitu/efektivitu otráveného lapáku a reakci imág lýkožrouta smrkového v závislosti na:

  • povrchu (délka a tloušťka) sekce
  • poloze (ležící, stojící) sekce
  • uspořádání (v sestavě jednotlivých sekcí nebo trojnožky s jedním feromonem)
  • umístění feromonu (střed, horní okraj)
  • účinnosti užitého insekticidu k ošetření sekce
  • teplotě vzduchu (maximální, průměrné denní, okamžité ve dnech kulminace)
  • výši populační hustoty (možný úlet z lapáku)
  • negativním vlivu souvisejícím s necílovými organismy