Pravidla výběrového řízení na pronájem honiteb

Ke stažení:
Smluvní dokumentace k pronájmu honiteb

Smlouva: 

Pravidla:

 

Návod:

Smluvní dokumentace k pronájmu honiteb – obor

Pravidla: 

 

Návod: 


1 Výběrová řízení
1.1  Základní údaje
1.1.1  Základní údaje zadavatele
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (dále také jen „LČR“ či „zadavatel“)
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Jednající: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., generální ředitel

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. AXII 540

1.1.1.1  Seznam použitých zkratek
Oblastní ředitelství LČR
LS Lesní správa LČR
LZ Lesní závod LČR
OJ Organizační jednotka LČR