Informační systém v lese

Orientační tabule a značení LČR

Na vycházkách a túrách můžete často narazit na různé značení LČR, které má většinou informační charakter nebo slouží k orientaci na lesních cestách. Tato stránka Vám přiblíží význam některých používaných informačních tabulí, piktogramů a značek.

Typy značení

  • Uvítací tabule
  • Zákazové piktogramy
  • Označení stezek
  • Informační tabule vysvětlující práce v lese
  • Speciální značení

Uvítací tabule LČR na vstupech do lesa

informační cedule

Tabule má za úkol uvítat návštěvníka lesa na území ve správě LČR, s. p. Upozorňuje ho také na základní pravidla chování v lese. K tomuto účelu slouží sada piktogramů, které poukazují na to, co v lese není dovoleno.

Zákazové piktogramy

Soubor zákazových piktogramů bývá zpravidla součástí Uvítací tabule nebo na informačních tabulích jednotlivých zastavení naučných stezek. Jednotlivé piktogramy informují návštěvníka lesa o činnosti, kterou je zakázáno v lese provádět.

Zkaz vstupu mimo značenou stezku
Zákaz vstupu mimo značenou stezku
Zákaz táboření
Zákaz táboření
Zákaz kouření
Zákaz kouření
Zákaz rozdělávání ohňů
Zákaz rozdělávání ohňů
Zákaz jízdy na koni do porostu
Zákaz jízdy na koni
Zákaz jízdy na kole do porostu
Zákaz jízdy na kole
Chovej se tiše
Chovej se tiše
Zákaz jízdy na lyžích do porostu
Zákaz jízdy na lyžích
Zákaz znečišťování lesa
Zákaz znečišťování lesa
Zákaz rušení zvířat
Zákaz rušení zvířat
Zákaz sběru přírodnin
Zákaz sběru přírodnin
Zákaz černé skládky
Zákaz černé skládky
Zákaz volného pobíhání psů
Zákaz volného pobíhání psů
Zákaz krmení zvěře
Zákaz krmení zvěře
Zákaz černé skládky

Označení stezek LČR

Základní značení stezky

základní značení stezky LČR

Druhové značení stezky

Užívá se k značení stezek či naučných stezek LČR. Informuje návštěvníka, zda je stezka přístupná pouze pěšky nebo je vhodná pro jízdu na kole či na koni. Použití značení vychází z místních podmínek, může navazovat na obecné turistické či cyklistické trasy, jejich značení však nenahrazuje. Používá se společně se značením směrovým.

Stezka pro chodce Stezka pro chodce Stezka vhodná i pro cyklisty Stezka vhodná i pro cyklisty Stezka vhodná i pro jízdu na koni Stezka vhodná i pro jízdu na koni Bezbariérový přístup Bezbariérový přístup Singltrek Singltrek

Směrové značení stezky

Označuje směrovou orientaci stezky.

Doleva
Doleva
Doprava
Doprava
Přímo
Přímo

Informační tabule a značení vysvětlující práce v lese

Tabule a značení stručnou a srozumitelnou formou informují návštěvníky a uživatele lesa o možných ohroženích, nenadálých situacích, změnách, úpravách, atd., které v dané lokalitě nastaly nebo mohou nastat v důsledku probíhajících prácí. Používají se především ve značně frekventovaných, turisticky využívaných oblastech.

Plastový zamezovací pás

zamezovací pás

Upozorňuje kolemjdoucí na vzniklé nebezpečí. Používá se při operativním, rychlém vymezení území nebo jeho části, kde došlo k událostem ohrožujícím zdraví a bezpečnost občanů (kalamita, erozivní sesuvy půdy, podemleté cesty apod.) nebo při těžebních pracích či nakládce dřeva.

Informační tabule – Kalamita

Informuje návštěvníky a uživatele lesa o probíhající kalamitě (viz text na tabuli)

Informuje návštěvníky a uživatele lesa o probíhající kalamitě (viz text na tabuli) 

Ve stejném provedení se používají i další varování

Speciální značení

významný strom
Tabule označující Významné stromy LČR

Tabule označující bezzásahové území
Tabule označující bezzásahová území

Tabule upozorňující na možné zvýšené nebezpečí pádu stromů
Tabule upozorňující na možné zvýšené nebezpečí pádu stromů

LČR a KČT
Štítky na rozcestnících označující spolupráci s KČT